Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Langebrug

Gebiedstransformatie
Zicht op gerenoveerd rijksmonument en nieuwe bebouwing vanaf Langebrug / © Mecanoo architecten

Projectomschrijving

Het Langebrug-project ligt in het hart van het historische centrum van Leiden. De bewogen geschiedenis van locatie heeft er voor gezorgd dat het oorspronkelijke middeleeuwse en voor Leiden zeer typerende patroon van stegen en hoven tussen de hoofdroutes vrijwel geheel is verdwenen. Vanaf 2010 is een plan gemaakt voor de herontwikkeling van het gebied door realisatie van minimaal 250 studenteneenheden. In de eerste fase is het rijksmonument op de hoek van de Langebrug en de Steenschuur verbouwd. Vervolgens zijn in vijf bouwvolumes de overige eenheden gerealiseerd. Hierbij is de voormalige slangendroogtoren van de brandweer, gebouwd op het fundament van een zijkapel van de kerk, behouden, evenals een fragment van de voorgevel van de kerk langs de Langebrug. Vanwege onzekerheid over de stabiliteit van het fragment is uiteindelijk gekozen voor herbouw in plaats van handhaving. De nieuwe gebouwen brengen samen het oude stegenpatroon terug, waarbij bestaande en nieuwe tuinmuren de stegen definiëren. Achter de gemetselde muren rijzen witgepleisterde gebouwen op en worden de bomen en beplanting van de achtertuinen en hoven zichtbaar, zoals ook elders in de directe omgeving van dit oudste deel van de stad. De gebouwen zijn opgezet als compacte appartementencomplexen, waarbij elk appartement in de nieuwbouwwoningen door drie tot vier studenten wordt gedeeld. Bijzondere aandacht is besteed aan de gemeenschappelijke entrees en corridors. Daglicht en organisch gevormde schoonmetselwerkwanden geleiden de beweging van entree naar de individuele voordeuren. De groene hoven, zichtbaar door de transparante poorten in de tuinmuren, contrasteren met de smalle met rode klinkers bestrate steegjes.

Doelstelling

De oorspronkelijke bebouwing (kantoorgebouw en brandweerkazerne) paste qua schaal, functie en infrastructuur niet bij de locatie. Doelstelling van het project was het creëren van een nieuw binnenstedelijk woongebied met hoge dichtheid dat op gepaste wijze het kleinschalige karakter van de historische binnenstad zou herstellen.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Het programma van eisen reikte van stedenbouwkundige niveau – reconstructie van stedelijk weefsel – tot de architectuur en inrichting van de buitenruimte. Het plan omvatte de herontwikkeling van het gebied door realisatie van minimaal 250 studenteneenheden met behoud van karakteristieke elementen en monumentale bebouwing. In de eerste fase werd het monumentale pand op de hoek van de Langebrug en de Steenschuur getransformeerd tot 35 zelfstandige wooneenheden. De tweede fase bestond uit nieuwbouw van 216 niet-zelfstandige eenheden, waarbij een fragment van de voorgevel van de kerk langs de Langebrug in de bouwvolumes is geïntegreerd. Het complex heeft een inpandige fietsenstalling.

Resultaten tot nu toe

In september 2016 werden de nieuwbouwstudentenwoningen officieel geopend. De publieke ruimte en de in ere herstelde Boomgaardsteeg zijn sindsdien ook opgesteld. De zelfstandige units in het gerenoveerde pand werden al in 2014 in gebruik genomen. De nieuwe stedenbouwkundige opzet sluit aan op het hart van de binnenstad terwijl de nieuwe bewoners voor een levendige sfeer zorgen. De nieuwe functie van de voormalige slangendroogtoren van de brandweer, bedrijfsruimte voor de creatieve sector, wordt momenteel gerealiseerd.