Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Schiedam in Beweging

Gebiedstransformatie
Dubbel grondgebruik biedt kansen op gebied van wonen, werken en recreatie.

Projectomschrijving

Tussen gemeente Schiedam en Rijkswaterstaat is sinds 2011 een reeks aan uitgangspunten en afspraken ontwikkeld. Door het dubbel grondgebruik van de landtunnel van de A4 krijgt een uniek project gestalte: bovenop het tunneldak zijn een park en sportpark aangelegd. Hiermee komt een ruimtelijke verschuiving op gang die Schiedam de gelegenheid geeft zich de komende jaren te ontwikkelen op het gebied van wonen, werken, sport en recreatie. De stad zat tot op dat moment 'op slot': omringd door water, buurgemeenten en Midden-Delfland. Door verhuizing van een aantal sportverenigingen naar het tunneldak zijn elders in de stad locaties vrijgekomen voor (energiezuinige) woonwijken. Schiedammers kunnen in eigen stad wooncarrière maken, sportverenigingen maken een vernieuwingsslag en er zijn dadelijk drie multifunctionele sportparken.
De gemeente Schiedam realiseert belangrijke ontwikkelingskansen voor de stad door op een slimme manier samen te werken met de markt. De gemeente verruilt haar rol als grondexploitant voor een rol als regisseur die partijen (publiek, privaat, maatschappelijk) bijeen brengt en hun belangen weet te koppelen aan realisatie van gemeentelijke beleidsdoelen. De gemeente maakt regieafspraken met betrokken partijen over op zichzelf staande projecten die gedurende deze periode worden uitgevoerd. Het sportpark bovenop het tunneldak van de A4 is in oktober 2016 opgeleverd. Op de vrijgevallen binnenstedelijke locatie in Kethel wordt de grond nu bouwrijp gemaakt voor circa honderd woningen. Vrijvallende gronden in Harga door verhuizing van een andere sportclub, zijn door de gemeente uitgegeven en worden door marktpartijen voor eigen rekening en risico ontwikkeld tot een energiezuinige woonwijk. Schiedam is in beweging gekomen.

Doelstelling

Onder de naam Schiedam in Beweging werkt de gemeente Schiedam een integrale aanpak uit om Schiedam de komende jaren een aanzienlijke kwaliteitsimpuls te geven. Door het dubbel grondgebruik van de landtunnel grijpt Schiedam de kansen aan om werk te maken van sociale stijging en het vitaliseren van de stad.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Het sportpark en het sportverzamelgebouw op en bij de landtunnel van rijksweg A4 zijn gerealiseerd aan de hand van een beeldenboek.

Resultaten tot nu toe

Er is nu al één (van de drie) multifunctioneel sportpark dat een sociaal-maatschappelijke functie vervult (ongeorganiseerde sporters/scholen/kinderdagverblijf/ouderen) en waarmee de gemeente bijdraagt aan een betere gezondheid voor Schiedammers;
De toevoeging van het parkgedeelte betekent een versterking voor de groene structuren in de stad;
Op twee verschillende locaties, die zijn vrijgevallen door verhuizing van sportverenigingen, ontstaat ruimte voor nieuwe, duurzame en onderscheidende woonwijken;
Realisatie van het programma vindt plaats op basis van externe financiering door marktpartijen; de gemeente houdt uitgaven in de hand (lump-sum en turn key) en inkomsten zijn gegarandeerd.
Duurzaamheid in Groen, Grondgebruik, Gebouwen en Geld