Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Stadhuiskwartier Deventer

Gebiedstransformatie
Stadhuiskwartier Deventer - Scagliolabrakkee / © Neutelings Riedijk Architects

Projectomschrijving

Het Stadhuiskwartier Deventer verenigt het historische stadhuis met een nieuw stadskantoor. Het gebouwencomplex ligt aan het Grote Kerkhof en strekt uit tot het Burseplein. Het project omvat in totaal 20.000m2 nieuwbouw en 4.000m2 renovatie, restauratie en verduurzaming van bestaande rijksmonumenten. Het openbare gebouw huisvest alle medewerkers van de gemeente onder één dak, waar zij vroeger over meerdere locaties in de stad verspreid waren. Het gebouw biedt plaats aan het bestuur van de stad en alle gemeentelijke diensten voor inwoners en bedrijven. Bezoekers en gebruikers van het Stadhuiskwartier brengen door deze herindeling weer levendigheid in een voorheen verlaten stukje binnenstad. Het ontwerp voor het stadhuiskwartier sluit aan bij de typische Deventer stedenbouwkundige structuur van tuinen en binnenpleinen die met elkaar verbonden zijn door paden, steegjes, gangen en poorten. Het gebouw is georganiseerd rond twee nieuw ontworpen hoven; een open hof rond het voormalige burgemeestershuis en een overdekt binnenhof, de centrale hal als smeltkroes voor ontmoetingen. Aan de zijde van de Polstraat en Assenstraat liggen groene stadstuinen die aansluiten op de aangrenzende woonbebouwing.

Op de begane grond loopt vanaf het Grote Kerkhof één nieuwe doorgaande route, via de Burgemeestershof en de centrale hal naar het Burseplein, en vandaar naar de Brink. Haaks hierop een tweede looproute die de binnenstad aansluit op de straatjes en steegjes naar de IJssel. Op de eerste etage is een rondgang gecreëerd die alle historische delen én het voorgebouw met elkaar verbindt. Deze inpandige route om het Burgemeestershof maakt een snelle verbinding tussen afdelingen en functies mogelijk.

Doelstelling

De doelstelling van het nieuwe stadshuiskwartier was de gedecentraliseerde gemeentelijke kantoren op te heffen door alle ambtelijke diensten bijeen te brengen onder één dak, qua omvang en verschijningsvorm passend in de historische stedenbouwkundige korrel. De aantrekkende werking van dit openbare gebouw moet dit kwetsbaar stukje historisch centrum nieuw leven inblazen.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Het programma van eisen van het nieuwe Stadhuiskwartier was drieledig: 1) een moderne werkomgeving voor alle medewerkers van de gemeente Deventer met open- en gesloten werkplekken, vergaderfaciliteiten, bedrijfsrestaurant en ondersteunende / technische ruimten. 2) Een openbaar informatiecentrum voor de inwoners van Deventer met een publieksbalie, servicecounters, overlegkamers, auditorium en een tentoonstellingsruimte. Een representatief bestuurscentrum met werk- en vergaderkamers voor B&W, burgemeesterskamer, raadszaal en trouwzaal. Onderdeel van het PVE was ook de eis om een duurzaam gebouw te realiseren waarvan de huisvestings- en energielasten lager zouden uitvallen en waarbinnen de organisatie efficiënter zou werken. Beide doelstellingen zijn behaald.

Resultaten tot nu toe

Het Stadhuiskwartier is in januari 2016 in gebruik genomen en sindsdien door de ambtenaren en inwoners van Deventer zeer positief ontvangen en in het hart gesloten. Het gebouw wordt door de burgers intensief bezocht en als zeer prettig en klantvriendelijk ervaren. Onder de medewerkers is na ruim een half jaar een tevredenheidonderzoek gehouden waaruit een eindcijfer 7,3 naar voren kwam. Met name de gastvrijheid, algemene sfeer, de faciliteiten en de werkplekken in het gebouw werden zeer positief gewaardeerd. Het Stadhuiskwartier Deventer kreeg lovende recensies van de landelijke architectuur critici en werd genomineerd voor diverse ontwerp- en bouwprijzen in Nederland.