Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Stationsgebied Breda

Gebiedstransformatie
Een herkenbaar, vernieuwd en duurzaam stadskwartier, optimaal ingepast in de stad. Fotografie Rene de Wit

Projectomschrijving

Begin deze eeuw kwamen twee ontwikkelingen samen: Breda werd aangesloten op het netwerk van hogesnelheidstreinen en tegelijkertijd kwam een enorm gebied rond het toekomstige HSL knooppunt beschikbaar doordat de rond het spoor gesitueerde industrie Breda verliet. Hieruit ontstond het doel om het bestaande stationsgebied te transformeren tot een nieuw stadskwartier, als motor voor de verdere ontwikkeling van dit deel van de stad. In het getransformeerde stationsgebied is middels een mix van functies een duurzaam, attractief en levendig nieuw stadskwartier gevormd, met een hoge ruimtelijke kwaliteit en goed bereikbaar voor alle vormen van vervoer.

Het stationsgebied is ontworpen als een perfect passend onderdeel van en voor de stad Breda: karaktervol en hecht verwoven met de omliggende bebouwing. Het getransformeerde gebied verbindt twee wezenlijk verschillende woonwijken aan weerszijden van het spoor. Woningen en publieke openbare pleinen zijn als onderdeel van het plan ontworpen en bewerkstelligen de overgang met de (binnen)stedelijke bebouwing van de stad. De pleinen vormen als stedelijke vestibules de overgang tussen stad en het stationsgebied en geven voor de aankomende reizigers vorm aan de entree tot de stad Breda.

In het getransformeerde stationsgebied staan de gebruikers – de bewoners, de reizigers en de bezoekers – centraal. Dit heeft geresulteerd in heldere, en toegankelijke binnen- en buitenruimten met een aangename sfeer, gepaste allure, groot comfort en een optimale beleving. De zichtlijnen en het contact tussen binnen en buiten maken het gebied overzichtelijk, vergemakkelijken de navigatie en dragen bij aan een sociaal veilig gebied dat nadrukkelijk onderdeel uitmaakt van de omgeving.

Doelstelling

De hoofdoelstelling was de transformatie van het stationsgebied tot een duurzaam en hoogwaardig woon-, reis- en verblijfsgebied, als een passend onderdeel van en voor de stad Breda, als verbinding tussen twee verschillende woongebieden aan weerszijden van het spoor en als een levendige stadsentree waar Breda en Europa elkaar ontmoeten.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

In het getransformeerde stationsgebied is ruim 120.000 m² bvo (her)ontwikkeld waaronder het trein- en busstation, kantoren, commerciële ruimten, recreatieve en maatschappelijke voorzieningen, circa 150 woningen, (on)bewaakte fietsenstallingen voor circa 6000 fietsen, 750 auto parkeerplaatsen en openbare buitenruimten en pleinen.

Het getransformeerde stationsgebied is een herkenbaar vernieuwd en duurzaam stadskwartier geworden wat optimaal is ingepast in de stad. Door de programmatische mix van kantoren, woningen, horeca en detailhandel, kunst en cultuur is een reis- en verblijfsklimaat gecreëerd, waarin reizigers, werknemers, bezoekers en bewoners elkaar ontmoeten in een bruisend stadsdeel aan het centrum van de stad Breda, bovenop het openbaar vervoer knooppunt.

Resultaten tot nu toe

Het getransformeerde stationsgebied is inclusief buitenruimten, woningen, kantoren en terminal in september 2016 in gebruik genomen. Het project heeft sindsdien regionaal, nationaal en internationaal veel waardering ontvangen. Het project is onder meer genomineerd voor de EU Prize – Mies van der Rohe Award 2017.

Het belangrijkste resultaat is het positieve effect van de gebiedstransformatie, met de stationsontwikkeling als motor, op de stad. Het stationsgebied is verworden tot een levendig stadskwartier. Ondernemingen vestigen zich in en rond het getransformeerde gebied. Maar het effect reikt verder: stadswijk Belcrum bijvoorbeeld is nu verbonden met het centrum en de populairste wijk van de stad.