Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Wederopbouw Finlandstraat Oostburg

Gebiedstransformatie
Welkom thuis in de nieuwe Finlandstraat

Projectomschrijving

De kern Oostburg onder de gemeente Sluis is een wederopbouwgebied van nationaal belang. De stedenbouwkundige opzet en architectuur zijn grotendeels intact. De Finlandstraat is 1 van de straten in de Kroonwijk, gebouwd rond circa 1950.

De woningen zijn arbeiderswoningen en dienen te worden verduurzaamd. Er is gekozen voor herstructurering i.p.v. renovatie.
De businesscase heeft aangeduid dat er ruimte is voor conceptueel bouwen.

Er is gekozen voor GrowHomes. Betaalbaar wonen voor iedereen, opgebouwd uit modules die vrij indeelbaar zijn naar de behoefte van de gebruiker en om te vormen is naar verschillende architectuurtypologieën.

Doelstelling

Betaalbaar wonen voor iedereen, waarbij de huurders inbreng en zeggenschap hebben over de totstandkoming van de woning. Daarbij is ook het toewijzingsbeleid en inkomenstoets belangrijk en de functionaliteit van het wonen. Een sociale mix van ouderen, jongeren, alleenstaanden en gezinnen.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

- medeparticipatie van toekomstige bewoners
- levensloopbestendig
- inbreng van woonadviescommissie,bewonerswerkgroepen en huurdersadviesgroep
- ketenversterkend onder de noemer "circulair handelen"
- snelle bouwtijd
- met rendabele top
- weinig overlast voor de omgeving
- volgens de norm van de wederopbouwarchitectuur
- energieneutraal

Resultaten tot nu toe

- positieve samenwerkingen met alle partijen (gemeente, nutsbedrijf, opdrachtgever, commissies en uitvoerenden)

- gerealiseerd met een bouwtijd van 6 weken

- leertraject voor vervolgprojecten