Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Zomerkwartier, Zeist

Gebiedstransformatie
De twee "boekensteunen" van de Anne de Vrieslaan met op de achtergrond Hof van Zeist

Projectomschrijving

Het Zomerkwartier is een karakteristieke wijk uit het begin van de twintigste eeuw. De buurt werd voor de herstructurering gekenmerkt door compacte arbeidershuisjes op langgerekte percelen met veertig meter diepe tuinen. De woningen verkeerden echter in zeer slechte staat en voldeden niet meer aan de moderne eisen. Om de leefkwaliteit in het Zomerkwartier te verbeteren en een grotere variëteit aan woningen te kunnen aanbieden hebben de drie corporaties een gezamenlijke stedenbouwkundige visie laten opstellen waarin de stem van de zittende bewoners leidend was. Braaksma & Roos Architecten ontwikkelde in samenwerking met landschapsarchitectenbureau Poelmans Reesink het plan dat geënt is op het concept van de tuinstad: woningen rond een collectief hof waarin groen een integraal onderdeel uitmaakt van de openbare ruimte. Behoud van het karakter van de historische wijk was voor de bewoners een uitgesproken wens en een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp. Zo komt het oorspronkelijke gevelbeeld terug in de woningen aan de Dr. Schaepmanlaan. De markante poortwoningen, die in 1910 al waren getekend maar nooit werden gerealiseerd, zijn in het nieuwe ontwerp wel uitgevoerd. De onderdoorgang biedt een directe verbinding naar het beschutte Hof van Zeist. Het ontwerp voor de nieuwe woningen aan de Schaerweijdelaan is geïnspireerd door de woningen uit de jaren ’30 in de omliggende wijk. Zes karakteristieke vrijstaande woningen aan de Jacob van Lenneplaan zijn zorgvuldig gerenoveerd.

Van een Gesloten blok met veel verloederd privégroen is het gebied getransformeerd tot een duurzame, veelzijdige leefomgeving die voor het eerst een verbinding vindt met de omliggende buurten.

Doelstelling

- Verbeteren van de woonkwaliteit – ruimere woningen met een betere indeling
- Verdichten van de wijk
- Realiseren toename openbare ruimte en collectief groen
- Verduurzamen van de woningen
- Realiseren van een grotere diversiteit aan woningen
- Uitbreiden van de parkeergelegenheid

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Dr. Schaepmanlaan - ’t Hof van Zeist (oorspronkelijk 68 woningen sociale huur)
- 68 vervangende nieuwbouw sociale huurwoningen gericht op senioren
- Architectuur in de stijl van het oorspronkelijke ontwerp
- Behouden van het laanbeeld

Anne de Vrieslaan: (nieuwbouw)
- 11 levensloopbestendige woningen
- 4 bovenwoningen
- Sociale huursector

Schaerweijdelaan: (oorspronkelijk 36 grondgebonden huurwoningen)
- vervangende nieuwbouw met 73 woningen, grondgebonden + appartementen (48 huurwoning en 25 koopwoning)
- realiseren parkeerkelder met 98 plaatsen

Jacob van Lenneplaan
- renovatie 6 vrijstaande woningen

Resultaten tot nu toe

De transformatie van het Zomerkwartier is met de oplevering van de Dr. Schaepmanlaan in november 2016 afgerond. Een groot deel van de bewoners is teruggekeerd naar hun straat in nieuwe, ruimere en zuinigere woningen. De diversiteit aan type bewoners is daarnaast toegenomen met de realisatie van een grotere woningdiversiteit, zowel koop als huur. Inwoners van het Zomerkwartier én omliggende buurten zijn enthousiast: het gebied is met de transformatie toegankelijker en veiliger geworden – in plaats van een wijk waar je eerst omheen ging vormt het Zomerkwartier nu een prettig, goed doorwaadbaar gebied dat verbonden is met de stad.