Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Zuiderpark-Stadswalzone/Parkeergarage St-Jan 's-Hertogenbosch

Gebiedstransformatie
Luchtfoto nieuwe situatie

Projectomschrijving

Het project Zuiderpark-Stadswalzone is op alle fronten spraakmakend. In een kwetsbaar, gebied met grote historische waarde en omliggende woningen, is een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd. Tegelijkertijd is de zuidzijde van het centrum herontwikkeld, een karakteristieke omgeving die veel maatschappelijke belangen dient, waaronder een plek om te herdenken en de huisvesting van een aantal sportverenigingen. De basisgedachte voor deze strategische plek in de stad was zowel helder als stoutmoedig. Herstel de vestinggracht, maak een drie-laagse, zo groot mogelijke parkeergarage, en zorg voor een route vanaf het Zuiderpark en de parkeergarage die ongehinderd binnenwandelen in de binnenstad mogelijk maakt en die de eeuwen verbindt.
Kern van het plan is een diagonale doorsteek vanuit de Limietlaan naar de Parade en Kathedraal St.-Jan, waardoor met een korte interessante wandeling de binnenstad bereikt wordt. Boven komend uit de onder water gelegen garage is er een spectaculair uitzicht op de vestingmuur. Een laag over het water scherende voetgangersbrug lijkt een bres te hebben geschoten in deze muur. Via deze poort in de muur komt men op een Italiaans aandoend plein op het niveau van het oude middeleeuwse maaiveld en bereikt veilig onder een Parkbrug door de Casinotuin, de Parade en het kernwinkelgebied van ’s Hertogenbosch. De kracht van het idee zat van het begin af aan in de integraliteit van de projectaanpak. De ontwerpen van openbare ruimte, vestingwerken en parkeergarage, werden integraal ontworpen en op elkaar afgestemd. Door het gehele project aan te besteden in een Design&Build realisatie, werd deze aanpak met succes doorgezet.

Doelstelling

-Het vergroten van de bereikbaarheid van de binnenstad en het verminderen van de parkeerdruk;
- Het verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte en de kwaliteit van de sportvoorzieningen;
- Het zichtbaar maken en versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

-Het herstellen van de stadsgracht en daarmee natuurlandschappelijke en cultuurlandschappelijke ruimte creëren.
-Het restaureren van de vestingmuur en de historische gelaagdheid zichtbaar, beleenbaar en toegankelijk maken.
-Het creëren van meer dan 1000 parkeerplaatsen onder de te herstellen stadsgracht.
-Het verbinden van de Bossche Broek en het Zuiderpark met de binnenstad middels een loopbrug over de herstelde stadsgracht.
-Het creëren van een doorgang in de vestingmuur.
-Het maken van een ongelijkvloerse kruising onder de Hekellaan.
-Het herinrichten van de Casinotuin.
-Het maken van een gastvrije parkeergarage entree in het Bastion Baselaar.

Resultaten tot nu toe

Het volledige project is opgeleverd en in gebruik.
De parkeergarage is als eerste parkeergarage in Nederland bekroond met de ESPA Gold Award.
Het project was genomineerd voor de Openbare Ruimte Prijs 2015 en voor de Schreuderprijs voor ondergrondsbouwen 2015.
Het project is opgenomen in het Architectuur in Nederland Jaarboek 2015/2016 alsmede in het Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland Jaarboek 2016.