Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Ru Paré Community

Low budget, high impact
zicht op de getransformeerde Ru Paré (beeld: Marc Faasse)

Projectomschrijving

Begin jaren 2000 stond de Ru Paréschool symbool voor de problemen in de Amsterdamse wijk Slotervaart. Nu is de Ru Paré getransformeerd tot de huiskamer van de wijk en biedt het onderdak aan een bijzonder maatschappelijk experiment. Als reactie op bezuinigingsprogramma’s ontwikkelde de opdrachtgever een model voor solidariteit in lastige wijken. Bewoners krijgen computerles, belastingadvies of taalcursussen in ruil voor werk voor de gemeenschap; op gebouwniveau worden afnemende subsidiestromen aangevuld door inkomen van renderende start-ups. Door zijn vele klaslokalen leende de school zich ruimtelijk zeer goed voor het huisvesten van verschillende organisaties. De gymzaal was echter een ander verhaal: met meer dan 10% van de totale vloeroppervlakte vertegenwoordigde deze ruimte een risico voor de fragiele exploitatie van het project. Het zou als foyer kunnen dienen, ware het niet dat de gymzaal te ver van de entree gelegen was. Het verleggen van de entree naar de gymzaal was dan ook een rigoureuze, tegelijk kostenbesparende en ruimtelijk overtuigende zet in de herstructurering van het gebouw. Meerdere ambities zijn behaald door deze omwenteling. De exploitatie is versterkt doordat er meer ruimte is vrijgekomen die kleinschalig en eenvoudig te verhuren is. Door de lastig te verhuren maar ruimtelijk bijzondere gymzaal in te zetten als foyer is niet alleen een publiek interieur toegevoegd, de toegankelijkheid en zichtbaarheid van het gebouw zijn ook verbeterd. Doordat de gymzaal zich aan de zuidzijde bevindt, is het ook mogelijk geworden om het zonnige schoolplein te transformeren van een ongedefinieerde ruimte tot een functionerend publiek plein.

Doelstelling

De doelstelling van de Ru Paré Community is om in een kwetsbare wijk een plek te creëren waar bewoners elkaar verder helpen. Het gebouw faciliteert ontmoetingen tussen mensen en organisaties, die door het concept van 'wederkerigheid' van elkaars kracht profiteren.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Inhoudelijk betrof de opgave het transformeren van een voormalig schoolgebouw tot een 'Huis van de Wijk'. In zijn nieuwe hoedanigheid zou de Ru Paré onderdak bieden aan bewonersorganisaties, kleine bedrijven, alles terwijl het een zorgfunctie voor de wijk zou vervullen. Hoe kon dit 'lelijke eendje' tot een inspirerende plek voor de bewoners van Slotervaart transformeren?

Het beschikbare budget (600k excl. BTW) was een grote obstakel om deze doelstellingen te behalen. Immers, van dit budget moest de helft aan achterstallig onderhoud worden besteed. Een slimme strategie om de ambities binnen budget te realiseren was dan ook een belangrijke opgave.

Resultaten tot nu toe

Nog voor de oplevering medio 2016 is het gebouw in gebruik door verschillende organisaties en bewoners uit de wijk. Naast reguliere huurders als Lijn5 (jeugdhulpverlening), Samen Doen en het Nederlands Migratieinstituut, worden verschillende evenementen georganiseerd om minder bedeelde Amsterdammers verder te helpen.

In het 'theaterrestaurant' worden maaltijden geboden uit alle windstreken. Hier worden de 'Exodus Evenings' georganiseerd om vluchtelingen uit Syrië, Eritrea een welkom te bieden, en biedt 'Kantlijn' een literair programma voor dak- en thuislozen. Op het beschouwende vlak worden symposia gehouden rondom armoede en hulpverlening in het algemeen in het huidige economische klimaat.

Functies vóór de ingreep
school

Functies na de ingreep
bedrijfsverzamelgebouw, theater, restaurant, inloophuis