Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Complex N42 Amsterdam

Renovatie
hoek Czaar Peterstraat - Lijndenstraat

Projectomschrijving

De Czaar Peterbuurt behoort tot het gebied de Oostelijke Eilanden. Twintig jaar geleden wist deze buurt zich te onderscheiden door prostitutie, drugs en daklozen. Door een geringe aandacht is deze buurt aan stadsvernieuwing ontkomen. Hierdoor heeft de buurt haar 19e-eeuwse karakter behouden met kleine en kwalitatief matige woningen.

N42 bestaat uit drie verschillende bouwblokken (A t/m C) in bezit van Woningcorporatie Eigen Haard. De drie bouwblokken met sociale huur vormen een gesloten ensemble met een, vanaf de straatzijde niet toegankelijke binnentuin ingeklemd tussen de Czaar Peter-, Lijnden- en Conradstraat.

Blok A t/m C stamt uit omstreeks 1850 waarbij elk blok haar eigen architectonische compositie heeft.

Blok A is een gemeentelijk monument en beeld bepalend. Het bestaat uit 10 bedrijfsruimtes in het souterrain met daarboven 60 woningen. Het heeft een simpele traditionele opbouw met dragende houten puien op de begane grond. De verdiepingen zijn opgetrokken uit metselwerk en hebben een symmetrische uitstraling. Lijstwerk geeft de onderverdeling tussen begane grond, verdieping en dak aan.

Blok B heeft geen monumentale status en wijkt qua gevel- en dakopbouw af van blok A. Het zijn vier losse panden met daken waarbij de middelste panden twee topgevels hebben. De ontsluiting vindt via een portiek plaats en is te bereiken met een hardstenen trap.

Blok C was oorspronkelijk een hotel en is later getransformeerd naar appartementen. De voorgevel is symmetrisch en opgebouwd uit rode baksteen met kaders rondom de raamvensters. Het heeft een klassieke uitstraling door de aanwezige zandstenen architraaf.

Doelstelling

Door de visie van het Stadsdeel uit 2003 dat pleitte voor differentiatie in woningaanbod en een gezonde buurteconomie maakte de Czaar Peterstraat de laatste jaren positieve ontwikkelingen door. De buurt veranderde van achterstandswijk naar een buurt met potentie. Om dit te versterken besloot Eigen Haard complex N42 grootschalig te renoveren.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Uit onderzoek bleek er veel interesse was voor het vergroten van de woningen. Door woningen horizon- en verticaal samen te voegen ontstaan 76 appartementen met buitenruimte voor sociale huur en 13 bedrijfsruimtes. Om te voldoen aan de hedendaagse eisen is gekozen voor een doos-in-doos constructie. Het wooncomfort wordt verhoogt door de woningen onafhankelijk van elkaar te isoleren, hiermee contactgeluid en koudebruggen te beperken en te voldoen aan 60min brandwerendheid.

De scheefstand is aangepakt met funderingsherstel waardoor het mogelijk was om de souterrains uit te diepen voor stahoogte. In de woningen is de scheefstand aangepakt door de balklagen waterpas te leggen.

Resultaten tot nu toe

Een van de speerpunten van het Stadsdeel is om de bedrijvigheid in de buurt te vergroten. De bedrijfsruimtes dienen voor startende en creatieve ondernemers. Zij krijgen de kans zich hier te vestigen. De bedrijfsruimtes voorzien van bel-etages en met te openen puien aan de straatzijde doen dienst als etalages. Dit draagt bij aan een levendig straatbeeld met een diverse verscheidenheid aan winkels. Dit trekt bezoekers wat de economische groei in de omgeving bevordert. Bewoners hebben de mogelijkheid om boodschappen te doen in de buurt wat sociaal verhogend werkt.

Functies vóór de ingreep
Bedrijfsruimtes en appartementen

Functies na de ingreep
Bedrijfsruimtes en appartementen