Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Crematorium begraafplaats Zuiderhof Hilversum

Renovatie
bloemenplateau en uitbreiding voormalige dienstwoning met koffie- en condoleanceruimte, foto Joep Jacobs

Projectomschrijving

Begraafplaats Zuiderhof – in 1958 ontworpen door Dudok – is uitgebreid met een crematorium in een van de bestaande gebouwen. Een groot voorplein, aan drie zijden begrensd door een elegante zuilengalerij, vormt de entree van de begraafplaats. Hierachter ligt de aula van Dudok die een aantal jaar geleden gerestaureerd is en waarvoor Bierman Henket een nieuwe katafalk ontworpen heeft.
Het gebied rondom het voorplein is opnieuw ingericht en voorzien van aanvullende publieke functies die zijn ingepast in de monumentale gebouwen. In het oorspronkelijke opzichtersgebouwtje is een kantoor met as-uitgifte gerealiseerd. De werkplaats is getransformeerd naar crematorium met afscheidsruimte voor de naaste familie. De voormalige dienstwoning is uitgebreid met een condoleance- en koffieruimte die ook als kleine aula gebruikt kan worden. Tussen beide gebouwen ligt een verstilde tuin met bloemenplateau en uitzicht op het naastgelegen natuurgebied Hoorneboegse Heide.
De nieuwe functies in het entreegebied maken verschillende ceremonies van afscheid en rouwverwerking mogelijk: niet alleen begrafenissen maar ook crematies in een groter of kleiner gezelschap. Met nieuw ontworpen routes en zichtlijnen wordt de ruimtelijke kwaliteit van de begraafplaats versterkt.

Doelstelling

De doelstelling was het revitaliseren van de monumentale begraafplaats van Dudok uit 1958 door het toevoegen van een crematorium met bijbehorende functies in een aantal bestaande bijgebouwen en daarmee het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de begraafplaats.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

De bestaande dienstwoning is getransformeerd in een condoleance- en koffieruimte die ook als kleine aula gebruikt kan worden. In de woning bevinden zich een familiekamer, sanitaire voorzieningen en een keuken. De voormalige woning is uitgebreid met een condoleance- en koffieruimte die uitkijkt over het aangrenzende natuurgebied. In de voormalige werkplaats is het crematorium gerealiseerd met een afscheidsruimte voor naaste familieleden. In het voormalig opzichtersgebouwtje is een kantoor met ontvangstruimte en as-uitgifte gerealiseerd.

Resultaten tot nu toe

De gemeente Hilversum heeft drie begraafplaatsen, maar had tot de opening van het nieuwe crematorium op begraafplaats Zuiderhof geen crematorium. Sinds de opening van het crematorium in juli 2016 ligt het aantal crematies op Zuiderhof ver boven de verwachtte vier per week. Er is een duidelijke behoefte aan crematies en hedendaagse manieren van afscheid nemen in deze verstilde, monumentale omgeving met een uitloop in een prachtig natuurgebied. De architectuur van Dudok en het landschappelijk ensemble zijn in ere hersteld; de kwaliteit van het Rijks monument is versterkt.

Functies vóór de ingreep
begraafplaats met aula, dienstwoning en werkplaats

Functies na de ingreep
crematorium en begraafplaats met grote en kleine aula, condoleance- en koffieruimte