Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

De Alliantie, Amersfoort

Renovatie
Achtergevel, nieuwe situatie: fotografie Koen van Damme

Projectomschrijving

Ingeklemd tussen twee woonwijken staat dit kantoorgebouw enigszins verdwaald aan een drukke doorgaande weg. Het pand, gebouwd in de jaren 80, verkeert dankzij geregeld onderhoud in uitstekende staat. Een van de laatste verbouwingen betrof het toevoegen van een extra vleugel, waardoor de buurt aankeek tegen een gesloten bouwblok. De eerste ingreep was dan ook het openen van de achterkant en het aanbrengen van een nieuwe vliesgevel. Het oorspronkelijke exterieur is door het aanpassen van de kleur van de bestaande vliesgevel en kozijnen opgefrist. De lichte bakstenen zijn in ere hersteld door de keuze van het contrasterende warme zwart. Met de wijziging van de achtergevel is een as ontstaan die zich van de hoofdentree naar het achterste deel van het terrein strekt, gematerialiseerd door de continue zwarte stalen stijlen. De toegang aan de achterzijde en het buitenterras bij de kantine zijn op deze manier fysiek en visueel betrokken bij het hart van het gebouw, dat markeert waar de twee overgebleven vleugels elkaar treffen. De plattegrond is overzichtelijk opgebouwd rond deze centrale hal. De werkvloer is ingericht conform het nieuwe werken, de ouderwetse indeling van middengang met kamers is vervangen door een open vloer met algemene werkplekken waarbij de ondersteunende functies zijn ondergebracht in een kern. Aan de buitenkant bekleed met zinderende houten latten is de binnenkant van de kern steeds monochroom uitgevoerd, waardoor herkenbare zones worden aangeduid. Het oprechte, haarfijn gedetailleerde interieur biedt de werknemer een comfortabele werkplek tegen het rauwe gestripte casco, getuige van andere tijden, klaar voor de toekomst.

Doelstelling

Om een nieuw kantoorconcept te realiseren in de bestaande huisvesting, was slechts de helft van het gebouw nodig. De overige ruimte zal onderdak bieden aan meerdere huurders. Daarmee speelt het bedrijf in op een trend waarin communicatie, bereikbaarheid, aanbieden van diensten en flexibiliteit en efficiency belangrijk zijn.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

In het gerealiseerde plan is plaats voor 80 flexibele werkplekken op open werkvloeren, met ondersteunende ruimtes en stilteplekken in de afgeschermde kernen op de verdiepingen. Een entree met ontvangstbalie bevindt zich in de centrale hal met daaraan gekoppeld een werkcafé. Vergaderfaciliteiten liggen dicht in de buurt van de ontmoetingsruimtes.

Resultaten tot nu toe

Na een feestelijke opening waarop verschillende partners hun tevredenheid over het project hebben uitgesproken, verloopt het nieuwe werken uitstekend. Een opgeluchte buurt geniet van een met zorg en aandacht vernieuwde gevel, deze concentratie van oplettendheid straalt ook af op de werknemers die zich geïnspireerd voelen.

Functies vóór de ingreep
kantoor

Functies na de ingreep
kantoor