Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

De Keizer Amsterdam

Renovatie
Artist impression De Keizer Bouwdeel D-E

Projectomschrijving

De Tabakspanden, waaronder het Slangenpand, is een cluster panden in Amsterdam en op moment van ontruiming het oudste kraakpand van de stad. De panden zijn vernoemd naar de voormalige eigenaar Hendrik Tabak.

In de voormalige Tabakspanden aan de Spuistraat en de weerszijden van de Wijdesteeg komen 69 koopappartementen, waarvan 27 gerenoveerde appartementen en 42 nieuwbouw. De gemiddelde woninggrootte is 73m2 gbo. Er komen appartementen van 40m2 maar ook enkele van 110m2. Ook is er 1600m2 beschikbaar voor bedrijfsruimten waarvan 40% bestemd voor creatieve en culturele functies en komen er 36 parkeerplaatsen.De verwachting is dat medio 2018 het project De Keizer is afgerond.

Het plan sluit aan op de historische structuur en introduceert tegelijkertijd nieuwe collectieve binnenplaatsen en verbindingen, zorgvuldig ingepast in het bestaande weefsel. De tegenstelling tussen de formele, statige huizen aan de straten en de tussenliggende informele bebouwing levert een aangenaam binnenstedelijk woonmilieu op: complete rust en stilte op steenworp afstand van de stadsdrukte.
In de representatieve gevels aan de Spuistraat wordt een formeel ritme toegepast met hoge, regelmatige raampartijen in aandachtig gedetailleerd metselwerk, geïnspireerd door de historische panden op deze locatie. Speciale aandacht is geschonken aan de vormgeving van de plint op de begane grond: van oudsher een beeldbepalend element in de oude binnenstad. In de Wijdesteeg komt de oorspronkelijk meer industriële sfeer van de stegen terug in de horizontale raambanden, de schoorsteenelementen en de lange metselwerkvlakken. Het karakter van de binnenhoven is informeler met lichte gevels en een onregelmatiger raampatroon.

Doelstelling

Met eerbied voor het verleden wordt de nieuwbouw op een eigentijdse manier ingepast tussen de oude buurpanden.
Het samenspel van de in oude glorie herstelde panden en de frisse nieuwe gebouwen zal een nieuwe impuls geven aan deze oude en veelbewogen stadsbuurt.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Het pand aan Spuistraat 219/ Wijdesteeg heeft de gemeentelijke monumentenstatus. De panden Spuistraat 223 en 225 hebben de rijksmonumentenstatus. Door deze status gelden voor deze panden een nadrukkelijk beleidskader waarbinnen de renovatie dient plaats te vinden. Deze beleidskaders zijn vertaald in de afgegeven omgevingsvergunning. Tijdens de bouw vindt continue afstemming met de desbetreffende instanties plaats over de uitvoering dan wel bijstelling van de vergunde aanpak. Daarnaast moest de aanpak van de omliggende bebouwing passen binnen de schoonheid van Amsterdam (welstandsnota) en de status beschermd stadsgezicht. Het ontworpen ensemble van gebouwen is hier het resultaat van.

Resultaten tot nu toe

Eind 2015 zijn de panden Spuistraat 227, 229 en 231, Wijdesteeg, Nieuwezijds Voorburgwal en Keizerrijk gesloopt. De panden Spuistraat 199, 217, 219, 223 en 225 worden gerenoveerd. De oplevering van de eerste appartementen is volgens planning 2e kwartaal 2017.
Er is een modelwoning ingericht elke dinsdag en donderdag geopend. De bouw is in volle gang.

Functies vóór de ingreep
De Tabakspanden zijn door de jaren heen bewoond door uiteenlopende groepen mensen, van kunstacademiestudenten tot krakers. In de panden woonden door de jaren heen niet alleen krakers. Zo huurde kunstenaar Peter Klashorst er een woonruimte en heeft hij er zijn galerie Cash & Carry zitten.

Functies na de ingreep
69 koopappartementen, waarvan 27 gerenoveerde appartementen en 42 nieuwbouw. Geschat aantal m2 overige functies na gebiedstransformatie: De gemiddelde woninggrootte is 73m2. Er komen appartementen van 40m2 maar ook enkele van 110m2. Ook is er 1600m2 beschikbaar voor bedrijfsruimten waarvan 40% bestemd voor creatieve en culturele functies en komen