Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Gelderlandplein

Renovatie
Buiten - nieuwe situatie

Projectomschrijving

Het project Gelderlandplein, in opdracht van Kroonenberg Groep, betreft de transformatie van een naoorlogse buurtvoorziening op de schaal van Buitenveldert en voorziet in het realiseren van extra winkeloppervlak en horeca, die aansluit bij de verwachtingen van het kosmopolitische Zuidas-publiek en de huidige bewoners van Buitenveldert.
De transformatie geldt zowel het gebiedsniveau voor wat betreft de inpassing van het winkelcentrum in het grotere stedenbouwkundige geheel van Zuidas tot Beethovenstraat, als de branchering en de ruimtelijke verdeling en opeenvolging van de winkels ter plekke.
De ‘weg er naar toe’ is een onmisbaar onderdeel van de customer journey en het ontwerp van de routing daarmee een deel van de opgave. Dat begint met de positionering van de entrees – die van vijf zijn teruggebracht tot drie en aantakken op de hoofdassen van het gebied – en met de materialisering van de buitenruimte. Dichtbij Gelderlandplein is de omgeving gevrijwaard van een teveel aan straatmeubilair en dragen parkeervoorzieningen onder het centrum bij aan een beperkt aantal auto’s in het straatbeeld.
De gevel wordt gekenmerkt door ingetogen, maar zorgvuldig gedetailleerde puien, majestueuze luifels waarin rechthoekige sparingen het zonlicht op subtiele wijze filteren, markeren elk van de drie entreezones. De interne winkelroute is met het oog op de verblijfsduur met een dubbele 8-structuur geoptimaliseerd. Grotere units met nieuwe, dubbelhoge puien worden vanaf de passages op begane grondniveau ontsloten. Dubbelhoge etalages bevinden zich ook op cruciale hoeken waar hoogwaardige horeca met terrassen en een hotel zorgen voor voldoende levendigheid, ook na sluitingstijd van het winkelcentrum.

Doelstelling

Het transformeren van een naoorlogse buurtvoorziening op de schaal van Buitenveldert naar een bestemming referent refererend aan de kosmopolitische Zuidas. Gelderlandplein brengt de werelden van food, fashion, leisure en horeca samen. Centraal staat ‘het winkelen als beleving’: behalve voor het doen van inkopen is Gelderlandplein een bestemming op zich.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

- het realiseren van extra winkeloppervlak en horeca (totaal 40.900 m2 BVO /
- het herbestemmen van (een deel van) het kantorenvolume naar hotel (11.200 m2 BVO)
- het optimaliseren van de interne winkelroute (dubbele 8-structuur)
- het concentreren van de entreegebieden van vijf naar drie; het aantakken van de entrees op de hoofdassen van het gebied
- de programmatische ondersteuning van de entreegebieden met hoogwaardige horeca
- het omkeren van de uitstraling van het winkelcentrum als geheel: van introvert naar extravert
- het concentreren van bronpunten en de parkeervoorzieningen

Resultaten tot nu toe

Op 8 april 2016 vond de officiële opening plaats van Gelderlandplein Amsterdam. Het kwaliteits- en aspiratieniveau van de winkelformules en speciaalzaken is hoog, het aanbod opvallend gevarieerd. Opdrachtgever Lesly Bamberger (Kroonenberg Groep): “Ik kom geregeld in Miami en als ik daar ben, ga ik naar Aventura Mall en Bal Harbour Shopping Mall. Vanwege de prettige sfeer, het gevarieerde aanbod, de luxe beleving. De kwaliteit die je daar ziet is een van de aanjagers geweest voor wat ik in gedachten had voor Gelderlandplein.” De on-Nederlandse allure van de transformatie van Gelderlandplein krijgt veel positieve aandacht in de media.

Functies vóór de ingreep
Winkels, horeca, kantoren, wonen, parkeren

Functies na de ingreep
winkels, horeca, hotel, kantoren, wonen, parkeren