Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Centrum, Amsterdam

Renovatie
Het monumentale hoofdgebouw is na renovatie weer zo transparant als Maaskant het bedacht heeft.

Projectomschrijving

Het terrein van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) in Amsterdam wordt gekenmerkt door de monumentale panden van architecten Maaskant en Van Tijen. In de loop van de tijd waren er allerlei gebouwen aan toegevoegd, waardoor de locatie helemaal volgebouwd was. Naar ontwerp van Inbo en Wessel de Jonge architecten is een aantal bestaande gebouwen gesloopt en is de haakvorm van de monumentale Maaskant gebouwen doorgezet in nieuwbouw langs de periferie van de locatie. Daarmee is een meer samenhangend, open en overzichtelijk gebouwensemble gerealiseerd, met een binnentuin die komend voorjaar mooi groen zal worden ingericht.

Het voormalige windtunnelgebouw heeft een centrale positie in de tuin, en fungeert met alle centrale voorzieningen zoals het restaurant als katalysator van het nieuwe werken en als ontmoetingsplek voor medewerkers en bezoekers, het ‘kloppend hart’ van het NLR. De vides zijn opnieuw geopend, waardoor de onderzoekshal zijn spectaculaire ruimtelijkheid terug kreeg.

De begane grond van het bestaande hoofdgebouw kreeg een semi-publieke functie, waarbij de oorspronkelijke ruimtestructuur zo veel mogelijk hersteld is. Hier wordt onder andere een expositie gerealiseerd waarmee het NLR zich aan haar stakeholders kan presenteren.

De nieuwbouw kreeg een even trefzeker als eigen(tijds) karakter, dat niet het contrast zoekt maar de dialoog aangaat met de bestaande gebouwen. Oudbouw en nieuwbouw werken samen als één gebouwensemble met een sterke identiteit. De verschillende gebouwen zijn op de eerste verdieping met transparante loopbruggen verbonden. Op de kruispunten, waar de bruggen op een gebouw aantakken, liggen sociale ontmoetingspunten.

Doelstelling

De vraag vanuit het NLR betrof een herziening van de huisvesting in een compactere vorm, met een afwisselende werkomgeving, implementatie van Het Nieuwe Werken en een upgrade in voorzieningen en comfort. Het versterken van de identiteit door de dynamiek tussen oudbouw en nieuwbouw is daar in het ontwerptraject aan toegevoegd.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Aan het NLR-terrein zijn door de jaren heen gebouwen toegevoegd, resulterend in een onoverzichtelijk geheel dat niet meer beantwoordde aan hedendaagse gebruikseisen. Door ingrijpende interne verbouwingen waren de ruimtelijke structuren van de gebouwen nauwelijks meer leesbaar. De kern van de opgave zat dan ook in het maken van een meer samenhangend, overzichtelijk en open gebouwensemble dat recht doet aan de kwaliteit van de Maaskant gebouwen. De gebouwen zijn heringericht met onderzoeks- en simulatorruimten, kantoorwerkplekken volgens de principes van Het Nieuwe Werken en publieksruimten zoals een auditorium, museum en restaurant.

Resultaten tot nu toe

Na 5,5 jaar ontwerpen en bouwen is het NLR-terrein ‘opgeruimd’, zijn de gebouwen van Maaskant zorgvuldig gerenoveerd en hebben zij weer de ruimte die ze verdienen. Met de nieuwbouw vormen ze een herkenbaar ensemble. Bij de renovatie zijn de authenticiteit van de architectuur, de details en het materiaalgebruik gerespecteerd. Verloren kwaliteiten zijn weer zichtbaar en bruikbaar gemaakt. De transparantie van de hoofdentree en de relatie met de binnentuin zijn teruggebracht. Het centraal in de tuin gelegen windtunnelgebouw kreeg, door het opnieuw openen van de oorspronkelijke vides, zijn spectaculaire ruimtelijkheid terug. De gevels zijn zorgvuldig schoongemaakt en gerestaureerd.

Functies vóór de ingreep
kantoren, onderzoeksruimten, museum, restaurant

Functies na de ingreep
kantoren, onderzoeksruimten, museum, auditorium, restaurant