Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Nowadays

Renovatie
Damrak 70, nieuwe situatie

Projectomschrijving

Het project Nowadays betreft de herontwikkeling van 25.500 m2 kantoor/winkelruimte naar 27.200 m2 winkelruimte en 280 m2 horeca. Hierbij is 13.000 m2 verouderde kantoorruimte aan de markt onttrokken. Nowadays betreft de locatie van de voormalige C&A-panden aan het Damrak 70, Damrak 80-81 (tegenover het Beursplein) en Nieuwendijk 196 (hoek Gravenstraat) in Amsterdam. De panden, voorheen verbonden door een loopbrug over de Nieuwendijk, bieden eigenstandig ruimte aan met name grotere winkelunits. Voor Damrak 70 (ontwerp: Robert A.M. Stern Architects, New York / co-architect: Rijnboutt) bleef het bestaande casco gehandhaafd. De behoefte aan een ongedeelde winkelvloer alsook een verbeterde aansluiting op de Nicolaasstraat, leidde tot het verplaatsen van de Beurspassage naar de noordgrens van het plangebied. De Beurspassage is een bijzondere stedelijke verbinding geworden met een kunstwerk van kunstenaars Arno Coenen, Iris Roskam en Hans van Bentem genaamd ‘Amsterdam Oersoep’. Het monumentale pand Damrak 80-81 is opgeknapt en de indeling is aangepast voor de nieuwe huurders C&A (etages) en Starbucks (begane grond).
Naar een ontwerp van Rijnboutt werd Nieuwendijk 196 gesloopt en op de bestaande funderingen opnieuw opgetrokken. Het nieuwe winkelgebouw refereert aan de typologie van het luxe-warenhuis aan het eind van de negentiende eeuw en de gebouwen van de Amsterdamse Cityvorming, kenmerkend voor de historische ontwikkeling van de handelsstraten Kalverstraat en Nieuwendijk.

Doelstelling

Aanpassen architectuur en indeling en verbetering van de duurzaamheid van de panden, met als doel te komen tot een langjarige verhuur. Tevens het bijdragen aan de gemeentelijke ambitie het Damrak te verbeteren door onder andere het aandeel winkels te verhogen en de beleving van dit druk bezochte gebied te verbeteren.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

1. Aanpassen en verhogen beeldkwaliteit van beide panden met een architectuur die zich voegt binnen de historische omgeving.
2. Realiseren courante en flexibel in te delen bouwwerken, geschikt voor een breed scala aan functies.
3. Verplaatsing en verbetering Beurspassage teneinde een meer logische stedenbouwkundige aansluiting op de omgeving te realiseren en betere indelingsmogelijkheden te creëren van het pand Damrak 70.
4. Aantrekken van flagship-stores van internationaal aansprekende retailers.
5. Realiseren van een kunstwerk in de passage met een hoge attractiewaarde.
6. Verhogen van de duurzaamheid door toepassing van de BREEAM-systematiek, met als ambitie het niveau ‘Very Good’ te behalen.

Resultaten tot nu toe

1. Beide panden hebben een gevel gekregen geïnspireerd op de architectuur van voormalige bouwwerken op beide locaties. Tevens zijn ze opgebouwd uit hoogwaardige materialen.
2. De verhuurdoelstelling is 100% gerealiseerd met de vestiging van grootschalige winkelformules en horeca die beide panden geheel vullen.
3. De nieuwe passage met het kunstwerk heeft tot veel positieve persaandacht en publieke belangstelling geleid.
4. De realisatie van het project heeft tot substantieel hogere huurprijzen geleid op Damrak en Nieuwendijk, waarbij opvalt dat er inmiddels stevig wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van veel buurpanden.
5. Beide panden hebben het BREEAM ontwerp-certificaat ‘Very Good’ behaald.

Functies vóór de ingreep
kantoren, winkels

Functies na de ingreep
winkels en horeca