Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Rijkskantoor OV Terminal Breda

Renovatie
werkrestaurant met Rijkssignatuur

Projectomschrijving

De opdracht betreft de renovatie van het 1e Rijkskantoor in Nederland onder auspiciën van het nieuw gevormde Rijksvastgoedbedrijf. Het bestaande bedrijfsverzamelgebouw van Koen van Velsen diende geschikt te worden gemaakt voor Het Nieuwe Werken. Het gebouw was qua structuur ongeschikt voor de huisvesting van een groot kantoor met meerdere verdiepingen. De opzet als bedrijfsverzamelgebouw vormde ook een beletsel om een open kantooromgeving te creëren. Zo werd de kantoorruimte ontsloten via een gesloten, lange, smalle gang. De wanden van deze gang zijn verwijderd om een open verbinding met de werkvloer te maken. Daarnaast was er door de opzet van het gebouw nauwelijks een verticaal verband in het kantoor. Om die relatie te versterken zijn de 3e-5e verdieping met elkaar verbonden m.b.v. een nieuwe vide en een nieuwe trap. Zij faciliteren contact, ontmoeting en samenwerking tussen de rijksambtenaren, aspecten die van cruciaal belang zijn voor Het Nieuwe Werken.

Bij de inrichting van de werkomgeving was het doel om er een generiek Rijkskantoor van te maken, dat ook geschikt is voor de huisvesting van andere Rijksdiensten. Dit met het oog op de flexibiliteit en de toekomstbestendigheid van het Rijkskantoor. Het interieurpakket is daarom toegesneden op de eisen van FWR (Fysieke Werkomgeving Rijk) en is samengesteld uit flexibele eenheden, die gemakkelijk kunnen worden aangepast. Verder heeft het kantoor de generieke identiteit van een Rijkskantoor, waarbij wat stijl en uitstraling betreft aansluiting is gezocht bij de kwaliteit van de bestaande architectuur van Koen van Velsen.

Doelstelling

Doelstelling van het Rijksvastgoedbedrijf was het ontwerpen en realiseren van adequate huisvesting voor de Belastingdienst, Douane en FIOD conform FWR (Fysieke Werkomgeving Rijk).

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Het ontwerpen en realiseren van een inbouwpakket voor 690 werkplekken conform FWR en het ontwerpen en realiseren van de bijbehorende installatietechnische voorzieningen.
Onderdeel van de rijksbrede ontwikkeling van Het Nieuwe Werken maakt dat er steeds meer plaats- en tijdonafhankelijk gewerkt wordt. Door de invoering van de rijkspas hebben rijksambtenaren toegang tot meerdere locaties. Dit stelt nieuwe eisen aan de inrichting en de beveiliging van rijkskantoren. Het interieur bestaat daarom uit een afgewogen mix van activiteitgerelateerde werkplekken, waarbij ontmoeting, interactie en samenwerking wordt gestimuleerd. Met het oog op de genoemde ontwikkeling diende het interieur tevens flexibel van opzet te zijn.

Resultaten tot nu toe

Het Rijksvastgoedbedrijf en de projectleider van de Belastingdienst zijn zeer tevreden over de uitvoering van het project.

Functies vóór de ingreep
kantoor

Functies na de ingreep
kantoor