Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Pella

Renovatie
Gemeenschappelijke huiskamer met teambalie

Projectomschrijving

De O.G. Heldringstichting (OGH) , een behandelcentrum ter observatie, diagnostiek, risicotaxatie, behandeling en risicomanagement, behandelt kinderen en jongeren met (ernstige) gedragsstoornissen. De behandeling start vanuit een beschermde setting. Dit betekent dat een kind of jongere in de eerste fase in een gesloten voorziening wordt geplaatst, op last van een kinderrechter. Zodra dit veilig en verantwoord is, vindt verdere behandeling plaats in open voorzieningen, of thuis als er een veilige en verantwoorde thuissituatie is.
Op de hoofdlocatie van OGH staat het gebouw Pella. Dit is een redelijk jong gebouw van 2.590 m² bestaande uit 4 bouwdelen met ieder 2x6 kamers en gemeenschappelijke voorzieningen. De uitstraling van het pand is sterk justitieel en gericht op "beheersen".
Vanuit de zorgvisie van OGH is Pella verbouwd tot een humaan woongebouw met gedeeltelijk ruimere slaapkamers met eigen sanitair en overzichtelijke en ruimere gemeenschappelijke woonvoorzieningen. Daarnaast is de bestaande separeervoorziening verwijderd en vervangen voor een intensive care unit en extra beveiligde kamer als onderdeel van de High en intensive care unit (HIC) waarmee op een humane wijze kan worden opgeschaald in behandelintensiteit zonder kinderen of jongeren inhumaan te moeten insluiten in een separeerruimte.
Door middel van een corridor is Pella verbonden met het naastgelegen activiteitengebouw waardoor de jongeren gebruik kunnen maken van de voorzieningen aldaar.
Naast de functionele aanpassingen is het gebouw verduurzaamd, is de warmtelast beperkt en de akoestiek en algehele uitstraling sterk verbetert.

Doelstelling

Het vriendelijker en humaner maken van de woonvoorziening. Het vervangen van de traditionele separeervoorzieningen voor een intensive care unit. Het verbinden met het naastgelegen activiteitengebouw. Daarnaast het verduurzamen van het pand, verbeteren van de akoestiek en algehele uitstraling.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Vervangen van de separeervoorziening voor een High en intensive care unit met een extra beveiligde kamer. Het vergroten van een deel van de jongerenkamers door deze samen te voegen van drie naar twee kamers en te voorzien van eigen sanitair.
Het vergroten en overzichtelijker maken van de gemeenschappelijke woonruimtes, het verbeteren van de veiligheidsschil, het verbeteren van de verbinding met de overige voorzieningen in het gebouw, het verbinden van Pella met het naastgelegen activiteitengebouw en het verbeteren van het klimaat van het gebouw.

Resultaten tot nu toe

Jongeren en begeleiders zijn positief over het gerenoveerde gebouw. Het wordt als prettig en overzichtelijk ervaren. De humanere wijze van "afzonderen" wordt erg gewaardeerd.
De begeleiding is positief over de nieuwe manier van werken waarbij men op de groep werkt en niet vanuit een teamkamer.
De verbinding met het activiteitengebouw en daarmee het gebruik kunnen maken van de aangeboden activiteiten wordt erg gewaardeerd.

Functies vóór de ingreep
Wonen, behandeling en onderwijs.

Functies na de ingreep
Wonen, behandeling en onderwijs.