Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Portieketageflat wordt Nul-op-de-meter

Renovatie
De portieketageflat na de renovatie

Projectomschrijving

De portiekwoningen die we in de Groningse naoorlogse wijk Paddepoel hebben voorzien van een nieuwe thermische schil zijn onderdeel van Stroomversnelling; het landelijke initiatief om het bestand aan naoorlogse woningen te verduurzamen tot nul-op-de-meter. Het is de eerste portieketageflat in Nederland die op deze manier is aangepast.
De woningverbetering beperkt zich tot een nieuwe thermische schil in combinatie met de benodigde installaties en zonnepanelen voor de energieopwekking om tot de ambitie nul-op-de-meter te komen. Het balkon aan de achtergevel is een afgesloten wintertuin geworden, verder zijn er in de woningplattegrond geen aanpassingen gedaan.
De nieuwe thermische schil werden als prefab gevelelementen aangeleverd voorzien van minerale steenstrips, de kozijnen, het glas en de WTW-kanalen. De volledig afgewerkte gevelelementen werden vervolgens just-in-time op de bouwplaats afgeleverd. De bewoners bleven in hun woning tijdens de verbouwing.
Behoud van de karakteristieken van de naoorlogse architectuur zoals de plastiek, horizontaliteit en repetitie waren leidend voor het ontwerp. De uniformiteit van de gebouwen is gehandhaafd, maar we hebben een nieuwe ritmiek, detaillering en plasticiteit toegevoegd aan gevel en kozijnen. De voorgeschreven standaard minerale steenstrips hebben we daarbij ingezet om patronen en variatie aan te brengen.
Ons uitgangspunt was om de aanpassingen die nodig waren voor het aanbrengen van de thermische schil maximaal te benutten voor andere oplossingen. De entree hebben we vergroot tot een dubbelhoge pui. Zo krijgen de woningen een duidelijker en voornamer adres aan de straat, die ook ’s avonds licht werpt op de straat.

Doelstelling

Het doel van project was om de portieketagewoningen te verduurzamen tot nul-op-de-meter. Nul-op-de-meter houdt in dat een woning evenveel (of meer) energie opwekt als dat het nodig heeft voor het huis en het huishouden.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Het programma van eisen wat betreft het ontwerp was de vormgeving van de nieuwe thermische schil binnen de technische en financiële eisen en het inpassen van de zonnepanelen op het dak.

Resultaten tot nu toe

Dit is de eerste portieketageflat in Nederland die verduurzaamd is volgens de definitie van nul-op-de-meter. De pilot was succesvol, de nul-op-de-meter is gehaald, de bewoners zijn tevreden.
In de naoorlogse wijk Paddepoel in Groningen zijn er meerdere van hetzelfde type flatgebouw. In de volgende fase zullen deze flats onderhanden worden genomen.

Functies vóór de ingreep
2 x 24 woningen

Functies na de ingreep
2 x 24 woningen