Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Provinciehuis Noord-Brabant

Renovatie
Nieuwe situatie entreehal Provinciehuis, open karakter.

Projectomschrijving

Het provinciehuis van Noord-Brabant (Huig Maaskant, 1971) is gereed gemaakt voor Het Nieuwe Werken. De werktoren en de (publieke) onderbouw zijn voortvarend aangepakt wat betreft Het Nieuwe Werken, logistieke stromen, technische aspecten, digitalisering en duurzaamheid.

De storende ruimtelijke compartimentering die in de tijd is ontstaan is doorbroken. De centrale entreehal is voortaan geheel vrij toegankelijk en een nieuwe trap verbindt laag 0 met -1 op een goed gekozen plaats, waardoor logistieke stromen van medewerkers en bezoekers in principe gescheiden zijn. Het openbare gebied in de onderbouw is open gemaakt, het bedrijfsrestaurant is vernieuwd en uitgebreid tot informele workplaza. Op de eerste verdieping ligt nu het open, transparante lobbygebied. Na deze trefzekere strategisch ruimtelijke ingrepen volgen andere aanpassingen als vanzelf.

De herinrichting van de toren is een duidelijk verhaal. De indeling van de 18 verdiepingen in 6 domeinen van 3 werkvloeren maakt snel liftverkeer mogelijk naast het vaker gebruik van de trap, de informele ontmoeting bevorderend. De digitalisering van archieven, dossiers en communicatie maakt vaste werkplekken overbodig en schept ruimte voor plekken toegespitst op concentratie of juist op het gesprek, van gesloten cellen tot open werkplekken.

Doelstelling

Doelstelling van de provincie is het praktisch en cultuurhistorisch verantwoord aanpassen van het gebouw aan de veranderende organisatie, met inbegrip van de integratie van noodzakelijke technische vernieuwingen op het gebied van bijvoorbeeld brandveiligheid, duurzaamheid, liften, flexibel gebruik, technische infrastructuur, beveiliging, ICT én de implementatie van Het Nieuwe Werken.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Hoofdlijnen van de ‘Agenda van Brabant’ (PVE):
-Implementatie Het Nieuwe Werken; meer integraal werken, meer naar buiten treden. Gebouw moet veel “opener”, onder meer door verandering restaurant in open werk- en lunchgebied, lobby, en het realiseren van een voor iedereen toegankelijk vergadercentrum.
-Behoud van de monumentale kenmerken.

Uitgangspunt: het toekomstbeeld van de Provincie. De Provincie krijgt in de toekomst meer een regisseursrol, uitvoerende taken worden uitbesteed. Betekenis: in de manier van werken van medewerkers neemt het samenwerken met collega’s en externen toe en de organisatie krimpt in omvang. De nieuwe huisvesting dient op deze twee ontwikkelingen in te spelen.

Resultaten tot nu toe

De voorheen storende ruimtelijke compartimentering is doorbroken. De centrale entreehal is voortaan geheel vrij toegankelijk en levendig. Een royale nieuwe trap op een goed gekozen plaats. verbindt laag 0 met -1. Dit is het representatieve gedeelte met gedeelde voorzieningen waar ook het bestuur en de politieke partijen zijn te vinden.

De ambtenarentoren is ingedeeld in clusters van drie lagen met eigen signatuur, binnen de dynamiek wordt gestuurd op voornamelijk trapgebruik maar snel liftverkeer is mogelijk. De digitalisering van archieven, dossiers en communicatie maakt vaste werkplekken overbodig, schept ruimte voor plaatsen toegespitst op concentratie of juist op gesprek.

Functies vóór de ingreep
Provinciehuis

Functies na de ingreep
Provinciehuis