Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Renovatie E-flat Zaandam

Renovatie
De nieuwe kopgevel in elleboogverband

Projectomschrijving

De imagoverbetering van de E-flats is onderdeel van de transformatie van de doorgaande verkeersroute ‘De Poelenburg’ tot groene parkzone. De flats werden verduurzaamd en kregen een nieuw gezicht. Een productmatige renovatieaanpak zorgt voor een beter, mooier en betaalbaarder resultaat.
Woningcorporatie ZVH heeft voor de renovatie van haar E-flats een ‘Design&Built’ selectie uitgeschreven onder vier bouwende partijen. Het eisen en wensenpakket voor de renovatie is in samenwerking met de bewonerscommissie van de E-flats tot stand gekomen. De doelen: verduurzamen naar label B, verbeteren van de badkamers, keukens en toiletten, opknappen van de gemeenschappelijke ruimtes en verbeteren van het verpauperde gevelbeeld en een visie op de herinrichting van de buitenruimten om het complex. En heel belangrijk: alles uitvoeren in bewoonde toestand, met zo min mogelijk overlast voor de bewoners. Tijdens het ontwerp en uitvoeringsproces bleef de bewonerscommissie intensief betrokken.
Daarnaast is door de corporaties samen met het Q-team van de gemeente Zaanstad een (wenkend) perspectief op de buurt opgesteld voor de aanpak van de renovaties van de wooncomplexen in Poelenburg. Speerpunten zijn het herontdekken van oorspronkelijke stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten en een werkwijze gebaseerd op samenwerken tussen gemeente en corporatie, in plaats van opleggen en toetsen.
Door kennis en samenwerking uit eerdere projecten mee te nemen, wordt de renovatieaanpak van een lineair project naar een product. Ruimtelijke, financiële en procesmatige gevolgen van een initiatief worden vooraf inzichtelijk gemaakt. Iedere opgave borduren we voort op de vorige om de deze renovatie nog beter, betaalbaarder, mooier en aantrekkelijker voor bewoners te maken.

Doelstelling

Met een volledig op elkaar ingespeeld bouwteam maken we ieder renovatieproject betaalbaarder, mooier en aantrekkelijker dan de vorige middels een productmatige renovatieaanpak voor flats.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

- Verduurzaming naar ten minste energie-label B;
- Verbeteren van de badkamers, keukens en toiletten, opknappen van de gemeenschappelijke ruimtes en bergingen;
- Verbeteren van de verpauperde aanzicht van de flats;
- De woningen moesten in bewoonde toestand gerenoveerd worden met zo min mogelijk overlast voor de bewoners;
- Visie op de herinrichting van de buitenruimte;
- Het selectie-ontwerp moest in nauwe samenwerking met de bewonerscommissie uitgewerkt worden;
- Het bouwteam is verantwoordelijk voor 70% instemming van de bewoners voor de uitvoering van de renovatie.

Resultaten tot nu toe

Het imago van de E-flats heeft een enorme boost gekregen met de gevelrenovatie. De flats verbonden met de bakstenen pergola’s maken een nieuw front aan de nieuwe groene parkzone. Bewoners voelen zich beter thuis dan ooit in hun nieuwe woning, die er qua comfort flink op vooruit gegaan is. Waar een corporatie normaliter vooral bouwtechnisch renoveert, is hier juist uitgegaan van wat de bewoners belangrijk vinden: de woningplattegrond rondom de badkamer, keuken en toilet is geheel vernieuwd Daarnaast hebben de nieuwe ruime, transparante entrees het gebruiksgemak en veiligheidsgevoel onder bewoners verhoogd.

Functies vóór de ingreep
wonen

Functies na de ingreep
wonen