Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Renovatie Oud-Philipsdorp

Renovatie
Straatbeeld na renovatie Frederiklaan

Projectomschrijving

De woningen in Oud-Philipsdorp zijn de eerste arbeiderswoningen die neergezet zijn bij de voormalige Philipsfabrieken in Eindhoven. Nu meer dan 100 jaar later werd het tijd voor een grondige renovatie waarbij deze gemeentelijke monumenten weer voor minimaal 40 jaar ertegenaan kunnen. De 'verminkingen' aan het beeld uit het verleden zijn hersteld en eenheid is teruggebracht met verwijzingen naar de oorspronkelijke beeldkwaliteit. Door het terugbrengen van de hoofdgeleding in de architectuur in combinatie met toepassen van oorspronkelijke kleuren is de wijk weer geheel opgefrist. Naast het terugbrengen van een oorspronkelijke kwaliteit in de wijk is bewonersparticipatie een belangrijk onderdeel geweest in de planvorming. Een werkgroep van actieve bewoners heeft meegewerkt om de wensen uit de wijk terug te brengen in het ontwerp. Dit heeft geresulteerd in een mooie historische wijk van uniform karakter, waarbij bewoners kunnen genieten van hedendaags comfort.

Doelstelling

Het realiseren van goed gerenoveerde woningen met een betere uitstraling, meer comfort, lagere energiekosten en een gezonder binnenklimaat waarin het weer veertig jaar fijn wonen is in een prachtige wijk.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

De renovatie bestaat uit een aantal onderdelen:
Planmatige onderhoudsmaatregelen, zoals het vervangen kozijnen, dakpannen, en voeg- en metselwerk;
Vervangen van de inbouwpakketten;
Werkzaamheden vanuit het oogpunt van veiligheid en gezondheid zoals asbest saneren en het oplossen van vochtproblemen;
Maatregelen ten aanzien van beeldkwaliteit, zoals metselwerk reinigen en terugbrengen hoofdindeling kozijnen;
Collectief verbeterpakket bestaande uit isolatie- en energieverbeteringen;
Individuele keuzemogelijkheden, variërend van kleurkeuzes tot het plaatsen van tuindeuren of badkamerverplaatsingen;
245 keer maatwerk.

Resultaten tot nu toe

De laatste woningen zijn in februari 2016 opgeleverd en bewoners zijn tevreden over het resultaat van de renovatie (gemeten aan de hand van Servicecalls). Daarnaast hebben de gerenoveerde monumenten de uitstraling van heel dit stukje Eindhoven rondom het Philipsstadion verbeterd. Oud Philipsdorp is een wijk geworden waar mensen graag komen wonen en niet graag meer weggaan: een sfeervolle wijk in het centrum van Eindhoven met waardevolle sociale structuren én lage woonlasten.

Functies vóór de ingreep
Wonen

Functies na de ingreep
Wonen