Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Renovatie/transformatie wooncomplex Heiligharn, Den Helder

Renovatie
Nieuwe situatie balkonzijde lange vleugel, westzijde

Projectomschrijving

Een Y-vormige flat met 144 wooneenheden aan Heiligharn te Den Helder wordt ingrijpend gerenoveerd. Woningstichting Den Helder wilde de flat graag behouden wegens de gunstige ligging en het goede casco met goede en ruime woningen (2 x 4,30 m breed), waarvan ook de schil in goede staat was. Daarvoor was wel een forse ‘upgrading’ nodig van het uiterlijk.

De horizontaliteit werd doorbroken door kolommen in het gevelvlak te plaatsen. Samen met een ligger zijn het feitelijk gestapelde portalen. De ligger draagt het vergrote balkon. De kolommen hebben een eigen fundering, waardoor de belasting van het vergrote balkon niet op de bestaande consoles terecht komt. Alle balkons zijn voorzien van een nieuwe Hi-Con plaat, die is bevestigd aan de kolommen van de portalen. De galerijen hebben geen nieuwe beplating gekregen. Hier zijn de bestaande ophoogplaten van 20 mm dik beton gehandhaafd.

Ook de kopgevels van de flat aangepakt. Het metselwerk in deze gevels wordt volledig vervangen door steenstrips op isolatie, tevens worden wenteltrappen en balkons toegevoegd, eveneens uitgevoerd in CRC-beton, en penthouses toegevoegd bovenop de bestaande flat.

Een belangrijke ingreep in het casco is het opheffen van de binnenhoeken in de Y-vorm. Kokon heeft dat gedaan door een bestaande éénlaagse doorbraak te verhogen tot drie bouwlagen, met glazen loopbruggen er dwars doorheen. Deze ingreep is momenteel in uitvoering. De doorbraak is twee beuken (één woning) breed; onder de bouwmuur worden stalen kolommen geplaatst. In de afbouwfase zal hier een esthetische verfraaiing plaatsvinden, door middel van gevelillustraties.

Doelstelling

De flat behouden wegens de gunstige ligging en het goede casco met goede en ruime woningen (2 x 4,30 m breed), waarvan ook de schil in goede staat was. Balkons ingrijpend vergroten, entrees vernieuwen, de doorgang naar achterliggend gebied verruimen. Toevoeging van meerwaarde middels optopwoningen, ‘penthouses’. Esthetische en functionele levensduurverlenging.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Kwalitatief/esthetische opwaardering, verlenging van de levensduur van de gebouwen, zowel functioneel als esthetisch.

Middels deze ingrepen:
- het vergroten van de balkons
- vervanging van alle balkonhekken
- vervanging van alle galerijhekken
- vergroten van de 1-laagse doorbraak, de verbinding naar het achtergebied in de bouwmassa, tot 3 bouwlagen
- nieuwe dakisolatie
- nieuwe installaties
- optoppen met penthouses
- gevelrenovatie middels steenstrips op isolatie
- vergroting en renovatie van entreepartijen
- vluchtwegen tot maaiveld
- de hele upgrading uitvoeren in bewoonde toestand
- levensloopbestendig maken van de gebouwen, o.a. door aanpassing verkeersruimten en opstelplaatsen voor scootmobielen

Resultaten tot nu toe

De esthetische upgrading van de gebouwen is grotendeels voltooid. Alle gevelrenovatie, balkonuitbreiding, galerij- en balkonhekrenovatie is afgerond, de nieuwe vluchttrappen zijn geplaatst. Resterende werkzaamheden betreffen afbouw gevels 3-laagse doorbraak, plaatsing brugdelen en alle werkzaamheden betreffende de optopwoningen.
Aansluitend zal als extra opdracht het voormalige gezondheidscentrum worden getransformeerd tot 3 woningen en een multifunctionele facilitaire ruimte ten behoeve van de Stichting Bewonerscommissie Heiligharn.
Alle werkzaamheden hebben kunnen plaatsvinden in bewoonde toestand.

Functies vóór de ingreep
Woongebouw

Functies na de ingreep
Woongebouw