Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Tandheelkunde, Radboud Universiteit

Renovatie
Begane grond en plint van Tandheelkunde zijn nu transparant en uitnodigend.

Projectomschrijving

De Universiteit is zich bewust van de snel veranderende wereld, waarin zij haar studenten opleidt en onderzoek verricht en investeert daarom constant in de toekomstbestendigheid van haar vastgoed. De renovatie van het uit 1970 daterende ontwerp van architect Dijkema laat zien welke potentie in de vaak verguisde brutalistische betonarchitectuur uit die periode zit. Kruisbestuiving en ontmoeting zijn de sleutelbegrippen in het ontwerp voor de renovatie van het weerbarstige en robuuste Gebouw van Tandheelkunde. Het is onderdeel van de Faculteit der Medische Wetenschappen en heeft als medegebruiker de Hogeschool Arnhem Nijmegen. In het gerenoveerde gebouw combineert men theorie en praktijk in onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. De bijzondere constructie van het hoge bouwdeel van het bestaande gebouw bood met een heldere plattegrond en royale verdiepingshoogte goede aanknopingspunten voor een duurzaamheidsslag gericht op energiebesparing, comfortverhoging, flexibel gebruik en een eigentijdse uitstraling. Het grootste deel van het bestaande lage bouwdeel is gesloopt, om ruimte te maken voor een overzichtelijk kliniekenplein met nieuw centraal atrium. Door herordening zijn alle patiëntgerichte ruimten goed vindbaar op de onderste drie bouwlagen gesitueerd. Onderwijs en onderzoek liggen vooral in de bovenste helft. De gesloten plint is transparant gemaakt voor maximaal contact met het campuslandschap. Het gebouw kan nu veranderend en flexibel gebruik aan. Ook de nieuwe gevels, waarbij het totale geveloppervlak flink is gereduceerd, de bestaande overgedimensioneerde draagstructuur en een innovatieve vorm van warmteterugwinning in de klimaatinstallatie dragen bij aan een hoge mate van duurzaamheid. Tandheelkunde markeert als een visitekaartje van de universiteit de entree van de campus.

Doelstelling

Functioneel: maak een toekomstbestendig faculteitsgebouw voor state-of-the-art onderzoek en opleiding, dat overzichtelijk is door de juiste ordening van patiënten-, studenten- en medewerkersstromen.

Technisch: een bouwkundig en installatietechnisch verouderd gebouw energetisch en op comfortgebied up-to-date maken met versterking van haar karakter.

Stedenbouwkundig: open het gebouw naar de campus.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

De opgave omvat 20.760 m2 bvo renovatie en 4.317 m2 bvo nieuwbouw aan tandheelkundige theorie-, praktijk- en behandelruimten onder één dak.

Naast onderwijs, onderzoek en opleiding worden in het gebouw ook patiënten behandeld. Deze combinatie vroeg om een renovatieontwerp op hoog niveau, waarin de patiënten-, studenten- en medewerkersstromen op een heldere wijze zijn geordend.

Een hoge mate van duurzaamheid door een technisch hoogwaardige gebouwschil en een energiezuinig installatieconcept in combinatie met toekomstflexibiliteit waren uitdrukkelijke wensen. Extra eis was, dat het gebouw tijdens de renovatie in bedrijf zou blijven, zodat onderwijs, onderzoek en patiëntenbehandeling op de locatie kon worden voortgezet.

Resultaten tot nu toe

Tandheelkunde diende tijdens de renovatie in bedrijf te blijven en is daarom in twee fasen aangepakt. De eerste, meest omvangrijke fase, is afgerond in december 2016; de tweede fase wordt medio 2017 opgeleverd. Voor patiënten en bezoekers oogt het gebouw al volledig vernieuwd.

De eerste fase bestond uit de sloop van de laagbouw en de realisatie van de nieuwe ontvangsthal en behandelruimten. Ook alle gevels zijn vernieuwd. Nieuwe installaties zijn op het dak geplaatst, zodat de oude installaties op de begane grond nog een tijdje door konden draaien. De inrichting van de kelder en onderste vier bouwlagen is voltooid.

Functies vóór de ingreep
Theorie- en praktijk/behandelruimten, onderzoeks- en kantoorruimten voor tandheelkundige dienstverlening

Functies na de ingreep
Theorie- en praktijk/behandelruimten, onderzoeks- en kantoorruimten voor tandheelkundige dienstverlening, kantoor Arbo-dienst en HR-dienst