Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Twello, landgoed Wezeveld

Renovatie
De gevelrestauratie en de klassieke kleuren hebben het uiterlijk van het landhuis zichtbaar goed gedaan

Projectomschrijving

Het project omvat het realiseren van een woonzorggebouw voor twee maal twaalf dementerende ouderen. Het project behelst het renoveren en uitbreiden van een leegstaand 18e eeuws landhuis, het in ere herstellen van het landgoed eromheen en het inrichten van een voor de doelgroep bruikbare en beleefbare tuin.
De twee groepen van twaalf ouderen worden elk op een verdieping van het landhuis gehuisvest, met elk een leefwereld van vijf verschillende woonkamers. Elk van de ouderen heeft een eigen appartement met mooi uitzicht en ruime sanitaire voorzieningen. Elk van de appartementen sluit naadloos en drempelloos aan op de leefwereld. De vijf woonkamers hebben elk een eigen karakter, zodat de bewoner kan verblijven in de kamer die hem of haar op dat moment het best bevalt.
De vijf woonkamers zijn in en naast het landhuis gesitueerd, waarbij gebruik gemaakt is van de allure van het bestaande huis. De appartementen zijn in een nieuwbouw achter het landhuis ondergebracht, waarbij de nieuwbouw zodanig bos-achtig is vormgegeven dat het gebouw in zekere zin opgaat in het bos. De vormgeving van de gevelelementen en de toegepaste materialen hebben elk een associatie met het bos; ofwel met het beeld van de boomkruin, de fragmentatie van bladeren of gewoon het materiaal zelf.

Doelstelling

Doelstelling was om enerzijds binnen een doorgaande leefwereld te realiseren; een geleidelijke overgang van elk van de appartementen naar de woonkamers in het landhuis. Anderzijds diende in het exterieur duidelijk onderscheid te zijn tussen oud en nieuw: het landhuis prominent op zichzelf staand, de nieuwbouw verscholen, onderdeel van het bos.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Een indeling opzetten die recht doet aan de allure van het landhuis
Het landgoed mag door de ingreep van uitbreiding niet in kwaliteit inboeten
Huisvesten van twee groepen van elk twaalf bewoners.
Per groep vijf ruime woonkamers met uiteenlopende karakters; eetkamer, huiskamer, bibliotheek, tuinkamer en atelier, in totaal ca 225 m2.
Twee maal twaalf appartementen a 40 m2 aansluitend aan de woonkamers, elk met eigen rustgevend uitzicht.
Hoofdingang met lift om elk van de groepen te kunnen benaderen, deze mag niet direct in een van de woonkamers uitkomen.
Voor beide groepen bruikbare tuin.
Per groep alles gelijkvloers.

Resultaten tot nu toe

Het project is gerealiseerd en opgeleverd, het huis is officieel geopend, de eerste aanmeldingen van toekomstige bewoners zijn binnen, de inrichting van tuin en landgoed worden afgerond.

Functies vóór de ingreep
wonen, daarna opleidingsinstituut, daarna jeugdzorg

Functies na de ingreep
woonzorg voor dementie