Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Woon - werkgebouw Beltstraat, Enschede

Renovatie
Nieuwe situatie: foto voorgevel

Projectomschrijving

Het project behelst de omvorming van een kantoorgebouw naar een woon - werkgebouw waarbij de bovenste 2 kantoorverdiepingen worden omgebouwd tot kleine wooneenheden.
Op het dak worden een algemene ruimte toegevoegd, in eerste instantie bedoeld als gemeenschappelijke ruimte voor de huurders van de wooneenheden (gemeenschappelijke activiteitenruimte + buitenruimte).
Op de begane grond is een apotheek gesitueerd. Naast de apotheek bevinden zich een aantal ruimten die tijdens de transformatie zijn omgevormd tot een fysiotherapiepraktijk.
Op de eerste verdieping is een tandartsenpraktijk gesitueerd. Deze praktijk is tijdens de transformatie gehandhaafd gebleven.
Het hele gebouw is voorzien van een nieuwe gevel. De bestaande gevel bestond uit prefab grindbetonnen elementen die afgehangen zijn aan het betonskelet.
Na zorgvuldige bestudering is gekozen om de grindbetonnen elementen te laten zitten. Door de elementen heen zijn gaten geboord waardoor een ophangconstructie voor de nieuwe gevelelementen verankerd konden worden aan de achterliggende betonconstructie.
De opdrachtgever bleek tijdens de eerste gesprekken met de architect erg gecharmeerd van Amerikaanse 'Airstream' caravans, caravans met een volledig aluminium bekleding.
Dit heeft Van der Jeugd Architecten als uitgangspunt genomen bij het ontwerp van de nieuwe gevel. Na de zorgvuldige afweging van verschillende gevelvarianten is Van der Jeugd Architecten uitgekomen bij 'golvende' gevelelementen die het gebouw voorzien van een nieuw, spectaculair uiterlijk. In de nieuwe gevelelementen zijn een groot aantal bloembakken opgenomen die voorzien zijn van een eigen irrigatie- en afvoersysteem. De bloembakken worden voorzien van passende planten (grassen en heesters). De nieuwe groenvoorziening verbijzonderen het uiterlijk en het duurzame karakter van het gebouw.

Doelstelling

De opdrachtgever was hier heel helder in. Het doel van de transformatie was meest duurzame en in het oog springende woon - werk gebouw van Enschede.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

- 24 studio's (kleine zelfstandige wooneenheden van ca. 30m2)
- Fysiotherapie-praktijk (begane grond)
- Gemeenschappelijke ruimte + dakterras

Het hele gebouw diende voorzien te worden van een nieuwe technische installatie, bij voorkeur all-electric en (bijna) energie neutraal.

Het hele gebouw diende voorzien te worden van een nieuwe, aansprekende verschijningsvorm.

Resultaten tot nu toe

Ambitie loont zich. De bouw was nog niet van start gegaan, toen zich een organisatie meldde voor de afname van de wooneenheden. In eerste instantie dacht de opdrachtgever de wooneenheden aan studenten te verhuren. Nu diende zich een opdrachtgever aan die langdurig de wooneenheden wilde huren (begeleide woonvorm voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking). Hier is de opdrachtgever op ingegaan. Dit heeft tot een aantal aanpassingen geleid, met name voor de dakopbouw. Hier zijn een aantal ruimtes in ondergebracht voor de begeleiding/organisatie.
Verder is het resterende dak voorzien van zonnepanelen waardoor het gebouw nagenoeg zelfvoorzienend is.

Functies vóór de ingreep
apotheek + tandartspraktijk + kantoor

Functies na de ingreep
apotheek + fysiotherapie + tandartspraktijk + begeleid wonen