Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

A'DAM Toren

Transformatie
ADAM Toren opgeleverd in 2016 en samen met EYE een nieuwe bestemming in Amsterdam

Projectomschrijving

In 2009 kwam de Shell-toren, een bekend jaren zestig landmark in Amsterdam-Noord leeg, waarna de gemeente het gebouw na een tender eind 2012 verkocht aan de initiatiefnemers van ADAM. Zij transformeerden het in 1971 opgeleverde en sindsdien hermetisch afgesloten mono-functionele kantoor in een publiek gebouw dat 24/7 is geopend en ruimte biedt aan een grote mix aan functies. Uitzicht op Amsterdam en muziek zijn hierbij de leidende thema's. Het programma omvat een toeristisch observatiedek, diverse bars en restaurants (waarvan er een ronddraaiend), verschillende bijeenkomst-ruimten, een boutique hotel met 108 kamers, een ondergrondse club en een openbare garage. De toren is tevens de thuisbasis voor toonaangevende bedrijven uit de muziekindustrie. Door de slechte bouwtechnisch staat moest het gebouw ingrijpend worden gerenoveerd wat tegelijk de mogelijkheid bood voor intensieve verduurzaming. Bijzonder is dat nergens zoveel verschillende functies op zo'n kleine footprint worden gestapeld als in ADAM. Dit vereiste in het ontwerp, tijdens de bouw en nu in het dagelijks beheer veel samenwerking, aandacht en creatieve (maatwerk)oplossingen. De ambitie bij aanvang was hoog, in een lastige economische tijd, maar wordt stevig geborgd door een lange termijn betrokkenheid van de initiatiefnemers als ontwikkelaar, huurder en eigenaar. ADAM was in de crisisjaren een lichtpunt en het bewijs dat ambitie mogelijk is. Dit enthousiasmeerde alle betrokken partijen. Ook na opening is de belangstelling groot en zijn reacties positief. Met ADAM heeft de stad er een nieuwe bestemming bij en hebben de gebiedsontwikkeling Overhoeks en discussie over een vaste oeververbinding over het IJ een sterke impuls gekregen.

Doelstelling

Doel was behoud van een jaren zestig icoon en openstelling van een decennialang afgesloten plek voor het publiek opdat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van het unieke zicht op Amsterdam. De van oorsprong introverte toren moet een stralend baken worden aan het IJ en het gezicht voor de muziekindustrie.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Belangrijke programmatische eisen bij aanvang waren: grote diversiteit aan functies, 24/7 gebruik van het gebouw, zoveel mogelijk lagen openbaar toegankelijk en een maximaal aantal mensen boven in de toren kunnen ontvangen. In het ontwerp stond behoud van de karakteristieke jaren zestig architectuur van Arthur Staal voorop evenals meer profijt van de uitzicht-potentie en oplossing van alle techniek en verticaal transport in de bestaande kern (vanwege de al kleine vloervelden). Verder waren verduurzaming en comfort-verhoging van een bouwfysisch slecht jaren zestig gebouw speerpunt maar wel met voor de situatie en het programma logische oplossingen en zonder ingrijpende concessies aan de architectuur.

Resultaten tot nu toe

ADAM is een nieuwe bestemming en visitekaartje voor Amsterdam. Het gebouw huisvest een grote diversiteit aan functies en is 24/7 actief. Dit nieuwe leven zorgt voor behoud van de karakteristieke jaren zestig toren van Arthur Staal die na renovatie bovendien veel comfortabeler en energiezuiniger is. Staal was pleitbezorger van sterke functiemenging in de stad wat nu ook is gerealiseerd in zijn oorspronkelijk mono-functionele Shell-kantoor. Het gebouw was vanaf de tender volledig verhuurd en ontvangt dagelijks zo'n 3.500 mensen bestaande uit gasten (horeca, hotel en observatiedek, club) en uit medewerkers van toonaangevende muziekbedrijven (onder meer Gibson, Sony Music, ID&T, Massive Music).

Functies vóór de ingreep
kantoor

Functies na de ingreep
observatiedek, diverse restaurants en bars, bijeenkomstruimten, boutique hotel, kantoor, beergarden, dance club, netwerkclub creatieve industrie, openbare garage