Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Grootlab Amsterdam

Transformatie
gebouw in omgeving met nieuw volume op het bestaande dak

Projectomschrijving

Het inpassen van theater- en danszalen in blok 1, tezamen met de behoefte aan twee grote danszalen, was de grootste uitdaging bij het omvormen. De zalen pasten simpelweg niet binnen de bestaande bebouwingschil, terwijl de bestaande constructie geen nieuwe opbouw kon dragen omdat de bestaande houten palen hier onvoldoende draagkracht voor bezitten. Het ontwerpteam kantelde dit vraagstuk om tot een verrassend concept voor de transformatie.

De gevraagde zalen en collectieve ruimtes zijn ondergebracht in een op zichzelf staand volume dat in het bestaande atrium is geplaatst en daar 6,5 meter bovenuit steekt. Dit concept loste diverse technische problemen op. De nieuwbouw creëert ruimte voor de theaterzalen. De nieuwbouw verzorgt zelf zijn stabiliteit en er zijn extra palen geheid om het nieuwbouwgewicht op te nemen. Daarbij waren er vanuit de bouwfysica grote voordelen en kon er gemakkelijker aan de hogere akoestische eisen voor theaterzalen worden voldaan. Ook werd het mogelijk om de bestaande installaties te behouden, die van dermate goede kwaliteit waren dat ze na beperkte maar uitgekiende toevoegingen zorgen voor een gebouw met een goed leefklimaat en een laag energiegebruik. Binnen de scherpe financiële kaders vormde dat een belangrijke bijdrage aan de haalbaarheid van het plan.

Doelstelling

De toevoeging van een nieuw hart binnen de bestaande structuur van het voormalige Shell laboratorium, door het contrast tussen bestaand en nieuw de gebruikers te stimuleren in hun creativiteit. Het gevoel van vrijheid binnen het bestaande ruwe gebouw en een gevoel van warmte en ontvankelijkheid binnen het nieuwe volume.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

In een voormalig laboratorium van Shell zitten nu twee kunstopleidingen: de Breitner Academy en DAS Graduate School. In het souterrain en op de begane grond is de Breitner Academy ondergebracht met in het souterrain een werkplaats voor verschillende disciplines en op de begane grond diverse theorielokalen. Op de eerste en tweede verdieping bevindt zicht de opleiding DAS Graduate School. In het bestaande gebouw zijn diverse studio's ondergebracht, variërend in afmeting en afwerking, en in het nieuwe volume twee theaterzalen.

Tussen beide theaterzalen voor iedere opleiding een collectieve ruimte.

Resultaten tot nu toe

Architectenbureau Fritz, MONK Architecten en ingenieursbureau ABT laten het nieuwe Groot lab een eerlijk verhaal vertellen: het oude blijft zichtbaar, zonder opsmuk, en de nieuwbouw steekt herkenbaar af. De geschiedenis laat zich aflezen en als zodanig onderscheiden deze zich van de snelle en generieke stadsontwikkeling die hier plaatsvindt. Als geen ander bezitten zij de kracht om dit nieuw stuk stad te verankeren in het verhaal van Amsterdam. Tussen al het hedendaagse nieuwbouwgeweld heeft het gebouw een respectabele positie gekregen die wijst naar het verleden van dit gebied.

Functies vóór de ingreep
Voormalige Shell laboratorium

Functies na de ingreep
Huisvesting Breitner Academy en DAS Graduate School