Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Het Kielzog - Huis voor Cultuur en Bestuur

Transformatie
Fase 1 (cultuur) is gerealiseerd en links het bestaande gemeentehuis.

Projectomschrijving

Gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft één prominent, publiek gebouw gekregen waarin theater, kunstencentrum, bibliotheek én gemeentehuis zijn gehuisvest: Het Kielzog, huis voor cultuur en bestuur. In dit levendige hart van de Groningse gemeente worden de burgers bediend met een breed palet van diensten, voorlichting, educatie, cultuur en ontspanning. In de nieuwbouw zijn bestaande elementen hergebruikt, zoals de uit de jaren tachtig stammende theaterzaal. Het naastgelegen gemeentehuis (een ontwerp van Jan Brouwer), dat nu nog in een verouderde staat verkeert, ondergaat op termijn een volledige transformatie. In de tussentijd functioneren oud- en nieuwbouw als één gebouw. De verbindende centrale straat vangt de hiaten in de huidige aansluiting op met een tijdelijke invulling. Zowel in het gebruik als exploitatie-technisch en stedenbouwkundig heeft het nieuwe centrale gebouw grote voordelen voor Hoogezand-Sappemeer.

Doelstelling

Gemeente Hoogezand-Sappemeer wenste één gebouw waarin vier centrale functies (De gemeente zelf, theater het Kielzog, de bibliotheek en het kunstencentrum) zouden worden gehuisvest zodat de stad een levendig hart zou krijgen. Een functioneel, uitnodigend en inspirerend gebouw met lage exploitatiekosten en een hoge mate van duurzaamheid.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

De opdrachtgever wilde lagere exploitatiekosten door efficiënter gebruik én dubbelgebruik van het aantal beschikbare vierkante meters. Daarnaast bestonden er per gebruiker ook individuele wensen. De gemeente wilde bijvoorbeeld haar dienstverlening verbeteren: voor alle inwoners een heldere plek voor alle vragen aan de overheid.
Een belangrijke architectonische uitdaging was dan ook: hoe zorg je ervoor dat vier verschillende functies in het gebouw een uitstraling krijgen die past bij hun programma en bij de publieke doelstelling? Daarnaast moest het interieur de uitwisseling tussen de vier gebruikers faciliteren.
Ook speelde er de vraag in hoeverre de bestaande gebouwen hergebruikt zouden kunnen worden.

Resultaten tot nu toe

Hoogezand-Sappemeer heeft een centraal gebouw gekregen waarin cultuur en bestuur samen zijn gehuisvest: theater, kunstencentrum en bibliotheek al in hun vernieuwde onderkomen, het gemeentehuis nog in het oude gebouw. De centrale straat verbindt de verschillende functies en maakt er onderdeel van uit. Door de publieke ruimtes flexibel indeelbaar te maken, kan gedurende de dag eenvoudig worden geschakeld tussen intiem en groots. Het is een echte blikvanger die de verschillende functies een duidelijk adres geeft.
Gedurende de tijdelijke situatie waarin het gemeentehuis nog niet vernieuwd is zorgt een tijdelijke invulling van underlayment ervoor dat de rafelranden in de aansluiting worden weggewerkt.

Functies vóór de ingreep
Theater, kunstencentrum en gemeentehuis

Functies na de ingreep
Theater, kunstencentrum, bibliotheek, horeca en gemeentehuis