Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

LAB.073 Enexis, Open Innovatiecentrum, 's Hertogenbosch

Transformatie
Stilteplekken in de voormalige transformatorruimten

Projectomschrijving

Het in 1916 in ’s Hertogenbosch gebouwde 50KV station, oorspronkelijk ten dienste van energievoorziening, vormt precies honderd jaar later de uitgelezen plek om op symbolische wijze indirect hetzelfde doel te dienen. Passend in de huidige tijdgeest, namelijk met de focus op energietransitie.

Het monumentale gebouw is getransformeerd tot open innovatiecentrum voor Netwerkbeheerder Enexis: LAB.073. Een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is die wil meedenken over de impact van de transitie. Enexis zet zich daarmee actief in voor verduurzaming en innovatie van het energielandschap in Nederland.

LAB.073 is multifunctioneel; een ontmoetingscafé als entreegebied met daaromheen workshop- en expositieruimten. Dieper in het gebouw is er ruimte voor projectteams en geconcentreerd werken. Vanuit de voormalige onderhoudshal schuif je de knalgele tribune met geïntegreerde opslag eenvoudig over de oude rails naar buiten om ook daar activiteiten te kunnen organiseren. Waar vroeger transformatoren luidruchtig aanwezig waren, zijn nu stilte-, overleg- en belplekken gerealiseerd. Mobiele scrummeubelen doen tevens dienst als scheidingswanden en maken het mogelijk ter plekke nieuwe ruimtes te creëren.

Afzonderlijke gebouwdelen staan met elkaar in verbinding en zorgen samen voor een open karakter. Ze laten ruimte voor verandering, van essentieel belang in de energietransitie.

De circulaire ambitie legt gedurende de ontwerpfase de nadruk op eenvoudige ingrepen en hergebruik van materialen. Reeds aanwezige meubels worden opnieuw benut en aangevuld met externe tweedehands inrichtingselementen.

De oorspronkelijke architectuur is in ere hersteld. Dankzij de bestaande robuuste kwaliteit en karaktervolle structuur van het gebouw is een nieuwe beleving gecreëerd, passend bij de sfeer die Enexis wil uitstralen.

Doelstelling

Enexis miste een plek om spontaniteit de ruimte te geven. Door het realiseren van een open innovatiecentrum willen ze de veranderende wereld voelbaar maken en de opgave van de energietransitie met andere partijen vastpakken. Juist in het 50KV station, waar cultuurhistorische waarde kan worden toegekend aan 20ste-eeuwse nutsarchitectuur.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Op voorhand is er voor dit project geen programma van eisen opgesteld. Enexis wil een plek creëren waar men zelf vorm kan geven aan projecten, waar buiten de lijntjes gedacht kan worden. Om dit optimaal neer te kunnen zetten zou het tegennatuurlijk zijn je direct te beperken met vastliggende feiten in een dergelijk document. Juiste de vrije interpretatie van de opgave krijgt de ruimte; met toekomstige gebruikers wordt een behoeftescan uitgevoerd. Aan de hand van workshops worden mogelijke invullingen en specifieke wensen in kaart gebracht met betrekking tot werkplekken, activiteiten, zichtbaarheid, ontmoeting, budget, ontspanning, functionaliteit, sfeer.

Resultaten tot nu toe

Een levendige plek waar medewerkers van Enexis, Fudura en Enpuls, ondernemers met een focus op energietransitie en start-ups elkaar ontmoeten. LAB.073 wordt als inspirerend, ruimtelijk, transparant, aangenaam anders en innovatief ervaren. Er worden creatieve sessies, evenementen over bijvoorbeeld energieopslag, leiderschapsdagen, activiteiten als ‘Enpuls meets start-ups’ en Ontbijt.073 georganiseerd. Met ‘het energiestation van de toekomst’ als meest verrassende initiatief. Experiment met nieuwe technologie staat hier centraal.

Er wordt volop gebruik gemaakt van de lunchmogelijkheden, waar het begon met 4 eters per dag genieten er nu minstens 35 van hun oplaadmoment.
Inmiddels fungeert de plek voor Enpuls zelfs als hoofdkwartier.

Functies vóór de ingreep
50kV station

Functies na de ingreep
Innovatiecentrum voor netwerkbeheerder Enexis