Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Rokin 21 en 49

Transformatie
Nieuwe situatie Rokin

Projectomschrijving

Op de plek van het voormalige bankgebouw van Fortis aan het Rokin in Amsterdam heeft Rijnboutt twee warenhuizen ontworpen. Het ontwerp is gebaseerd op een gedegen onderzoek naar de geschiedenis en de cultuurhistorische achtergronden van de locatie. De leidende vraag daarbij is hoe een hedendaags programma van warenhuizen kan worden ingepast in de fijnmazige context van een historische binnenstad.
Van de drie periodes die globaal in de ontwikkeling van het Rokin zijn aan te wijzen – de Middeleeuwen, de Gouden Eeuw tot en met de negentiende eeuw, en de periode van de Amsterdamse Cityvorming (1885-1920) – is de laatste als ankerpunt genomen voor de verdere uitwerking. De cityvorming levert een stedenbouwkundige grond voor de korrelgrootte en positionering van de twee zelfstandige winkelpanden alsook voor de architectonische geleding en inpassing daarvan in de gevelwand-als-geheel aan Rokin en Nes. De verbinding tussen Rokin en Nes, bij het Fortisgebouw een onderdoorgang ter plaatse van het pleintje voor de Brakke Grond, wordt herzien. Met het opdelen van het Fortisgebouw in twee gelijke volumes wordt een steeg geïntroduceerd, waarvan het profiel is ontleend aan gelijksoortige straatjes in de directe omgeving.
Bepalend voor het ontwerp zijn tevens de verschillende stedelijke sferen van Rokin en Nes. Het Rokin is kosmopolitisch van aard, kent een breed stedelijk profiel en frontale benadering, de Nes heeft een middeleeuwse stegenstructuur met een hoge tactiliteit en intieme sfeer, de benadering is lateraal. Beide sferen kregen hebben een nadrukkelijke rol gekregen in de compositie, geleding en materialisering aan beide zijden van beide gebouwen.

Doelstelling

Transformeren van het voormalige Fortisgebouw aan het Rokin naar twee eigentijdse warenhuizen die passen in het historische stedelijk weefsel alsook de ontwikkelingen van het Station Rokin (Noord/Zuidlijn) en het project Rode Loper. De transformatie draagt bij aan uitbreiding en het brengen van ontspanning in het overbelaste kernwinkelgebied van Amsterdam.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

- twee casco winkelwarenhuizen van ieder ca. 6.000m2
- geoptimaliseerde winkelvloeren met een minimum aan kolommen en een maximum aan oppervlak
- verdiepingshoogten die voldoen aan de eisen van hedendaagse retail
- idem m.b.t. (rol)trappenhuizen, liften, luchtbehandeling, sprinklerinstallatie en overige installatie
- etalages en entrees aan zowel de Rokin- als aan de Neszijde
- warenhuis nr. 49 optimaliseren als doorloopwinkel (verbinding Rokin met pleintje Brakke Grond)
- herbestemming parkeerkelder voormalig Fortisgebouw tot winkelruimte
- verbinding retailruimte op -1 met verdeelhal Station Rokin (Noord/Zuiddlijn)

Resultaten tot nu toe

Beide gebouwen zijn gehuurd door Hudson’s Bay Company (HBC) die hier haar Nederlandse flagship store opent. HBC start binnenkort met de inbouw (interieur) van beide warenhuizen. De kelder van de warenhuizen heeft de gevraagde verbinding met het metrostation Station Rokin (Noord/Zuiddlijn). Inmiddels zijn er aan Neszijde van de warenhuizen nieuwe winkels geopend en hebben zich naast de warenhuizen winkels gevestigd als Scheltema en Betsy Palmer, voorsorterend op de toekomst van dit deel van het Rokin.

Functies vóór de ingreep
kantoorfunctie

Functies na de ingreep
winkelfunctie