Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Technology Base, transformatie F16 shelter B514

Transformatie
Nieuwe invulling van de shelter met behoud van karakteristiek

Projectomschrijving

Het project is onderdeel van de transformatie van de oude vliegbasis Twenthe tot Technology Base, proeftuin voor experimenten op het gebied van AMM/HTSM, vliegen, safety&security en drones. Diverse F16 shelters worden voor bedrijven in dit segment omgebouwd tot bedrijfsruimte. Industrieel ontwerpbureau Dynteq is het eerste bedrijf dat zich in een getransformeerde shelter vestigt.

De F16 shelter, waar vroeger F16’s stonden, is omgebouwd tot duurzame kantoor- en werkruimte. Dit op zo’n manier dat de cultuurhistorische waarde van de plek en het gebouw niet alleen gerespecteerd wordt, maar ook versterkend werkt voor de uniciteit en uitstraling van het nieuwe bedrijf.

Een van de belangrijkste redenen voor Dynteq om deze locatie te kiezen, was het militaire/industriële karakter van de shelter. Dit maakt dit gebouw en de locatie anders dan alle andere. Dat er zoveel mogelijk cultuurhistorische elementen bewaard zijn gebleven, was voor hen en voor ADT een voorwaarde. Zo is de oude vloer en de kanteldeur nog op zoveel mogelijk plaatsen zichtbaar, zijn de oude deuren aan de achterzijde bewaard gebleven, is het dak aan de binnenzijde alleen maar voorzien van een verflaag (ipv afgetimmerd met isolatieplaten) en is de uitstraling van de buitenzijde zoveel mogelijk gelijk gebleven. De kleurstelling en hoofdvorm van het gebouw zijn bijvoorbeeld gerespecteerd. Naast aandacht voor cultuurhistorie is ook duurzaamheid belangrijk uitgangspunt geweest bij het transformatieproces. De shelter is aangesloten op een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater) en de warmteopwekking gebeurt door middel van zonnepanelen in combinatie met een warmtepomp en (gedeeltelijke) vloerverwarming.

Doelstelling

Het duurzaam – en zoveel mogelijk autarkisch - transformeren van een oude F16 shelter tot een moderne, duurzame bedrijfsruimte voor innovatieve bedrijvigheid op het gebied van AMM/HTSM, waarbij het cultuurhistorische karakter onderscheidend element dient te zijn.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Het programma van eisen kent twee hoofdpijlers; duurzaamheid en functioneel gebruik. Door de aard, eigenschappen en locatie van de shelter moest het gebouw autarkisch en energie zuinig worden. Daarnaast moest het gebouw ruimte bieden voor 16 computerwerkplekken in 1 grote ruimte, 1 vergaderzaal, 2 directiekantoren, 3 werkplaatsen (houtbewerking, metaalbewerking en montage/opslagruimte), sanitaire faciliteiten, keuken/ruimte voor lunch en ontspanning en een technische ruimte. De buitenruimte moest parkeergelegenheid bieden en een toegang voor leveringen en materiaal via de achterzijde.

Resultaten tot nu toe

Eind 2016 is de nieuwe huisvesting door Dynteq in gebruik genomen. Dit betekent dat de verschillende (nuts-)voorzieningen zoals bijvoorbeeld de glasvezelaansluiting op deze eerste locatie in de totale ontwikkeling van Technology Base ‘’werkend’’ is gemaakt. Ook is de aansluiting op het IBA werkend opgeleverd. De zonnepanelen op het dak welke ook onderdeel uitmaken van het energiezuinige ontwerp zullen nog dit jaar worden aangebracht.

De eerste ervaringen in het gebruik worden als zeer positief ervaren en werken als vliegwiel voor de invulling en transformatie van de overige shelters.

Functies vóór de ingreep
Shelter voor stalling en onderhoud gevechtsvliegtuigen (F16) op voormalig vliegbasis Twenthe

Functies na de ingreep
Bedrijfsruimte met kantoor