Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

UF002

Transformatie
Nieuwe Situatie, de Schilde met UrbanFarmers-kas

Projectomschrijving

Dit project bestaat uit de renovatie van de bovenste verdieping van een bestaand, voormalig fabrieksgebouw, en de bouw van een plantenkas op het dak. De zesde verdieping bevat een ontvangst/voorlichtingsruimte, ruimten voor viskweektanks, vis- en planten verwerking, technische installaties en opslag. De plantenkas op het dak is grotendeels bestemd voor productie van groenten en een bezoekersgedeelte..

De ontwerpambitie voor dit project is het verbeelden van het Urban Farming idee in een dichtbebouwde stedelijke omgeving, de uitstraling van het bestaande gebouw te versterken en het geschikt maken van de (bestaande) 6de verdieping voor alle benodigde functies en kasruimte maken op het bestaande dak, gebruik makend van moderne standaard kas technieken.

De afmetingen van de kas zijn afgestemd op de structuur en de architectuur van het bestaande gebouw.
Door een duidelijke overgang te maken, middels een witte 'kraag' tussen het bestaande gebouw en de nieuwe uitbreiding zijn de beide elementen duidelijk gescheiden maar vormen ze samen ook een nieuwe architectonische eenheid.
Op deze manier is de architectonische kwaliteit van de voormalige 1959 Philips fabriek, ontworpen door D. Roosenburg, gewaarborgd maar ook meer eigentijds gemaakt.

Doelstelling

De ambitie van UrbanFarmers is het kweken van voedsel dicht bij de klant, in dichtbevolkte, stedelijke gebieden, bij voorkeur op ongebruikte daken, om zo de versheid te bevorderen door het benodigde vervoer te minimaliseren. Ook de educatieve component; het zichtbaar maken van voedselproductie is belangrijk .

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Door middel van 'Aquaponics', worden planten en vissen in een symbiotisch, ecologisch verantwoord systeem gekweekt. Het bestaande gebouw moet daarvoor geschikt gemaakt worden;
Een productie plantenkas, 1200 vierkante meter, op het bestaande dak van de Schilde.
Ruimten voor vissenkweek, waterconditionering, verwerking, opslag, techniek.
Ontvangstruimten voor bezoekers, op de 6de verdieping en in de kas.

Resultaten tot nu toe

In april 2016 is het project opgeleverd. De groenten- en visproductie is gestart, er zijn vele contacten over levering met lokale horeca en particulieren. UF002 wordt heel frequent bezocht door geïnteresseerden.

Functies vóór de ingreep
Bedrijfsverzamelgebouw

Functies na de ingreep
Bedrijfsverzamelgebouw met Urban Farm