Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Vakcollege Eindhoven en Aloysius De Roosten Eindhoven

Transformatie
Nieuwbouw tussen de bestaande hoogbouw en bestaande praktijkhallen in: eigentijds met respect voor het bestaande.

Projectomschrijving

Het schoolgebouw aan de Piuslaan is in 1952 ontworpen door het bureau Geenen & Oskam, en voldeed niet langer aan hedendaagse onderwijseisen in ruimtelijk en technisch opzicht.
De renovatie van de monumentale school met techniekhallen aan de Geert Grootestraat gecombineerd met de nieuwbouw aan de Saenredamstraat bevestigt dat renovatie in combinatie met nieuwbouw veel voordelen heeft ten opzichte van complete nieuwbouw. Met veel liefde en vakwerk is er een mooie combinatie ontstaan van twee bouwstijlen. Een onderwijsgebouw dat in alle opzichte voldoet aan de eisen van deze tijd, maar met behoud van waardevolle elementen. Het project straalt sfeer uit. Ondanks dat beide scholen onderdeel uitmaken van Scholengroep Het Plein was er een duidelijke wens van opdrachtgever voor behoud van een eigen identiteit. Het is gelukt aan deze wens te voldoen en iedere school een eigen identiteit te geven, onder meer middels een eigen ingang.

Doelstelling

De transformatie van het gebouw onderstreept het belang van samenwerken en vernieuwing van het VMBO onderwijs. De samenwerking van Vakcollege Eindhoven en Aloysius De Roosten mavo is mogelijk gemaakt met behoud van de eigen identiteit van beide scholen. De nieuwe voorziening geeft een maatschappelijke en stedenbouwkundige impuls aan de wijk.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Middelbare scholen voor MAVO en VMBO praktijkonderwijs. Een onderwijsgebouw voor één school is getransformeerd naar een complex met twee scholen. Ten opzichte van de oudbouw zijn er nieuwe functies toegevoegd, zoals hedendaagse leerpleinen, passende ruimtes voor kunst- & cultuurruimten, een muzieklokaal en een aantal gemeenschappelijke functies als centrale administratie, een gemeenschappelijke keuken, een grote gemeenschappelijke teamruimte en aula.

Resultaten tot nu toe

Het project werd 22 juli 2016 opgeleverd en is inmiddels in gebruik sinds schooljaar 2016/2017. Was er ten tijde van het proces weerstand vanuit de buurt tegen het project ten aanzien van te verwachten overlast door de verdubbeling van het aantal leerlingenaantal ( 2 scholen ipv 1), vanuit de buurt zijn deze geluiden verstomt en is er zelfs een positieve benadering voelbaar. Tussen de twee scholen lijkt langzaam synergie voelbaar en weten docenten van de verschillende scholen elkaar steeds vaker te vinden.

Functies vóór de ingreep
Onderwijsfunctie, bijeenkomstfunctie (aula, kantine), sportfunctie (gymzaal), kantoorfunctie (staf)

Functies na de ingreep
Onderwijsfunctie, bijeenkomstfunctie (aula, kantine), kantoorfunctie (staf)