Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Transformatie Kapel, Zorginstelling Vincent van Gogh, Venray

Transformatie
Oorspronkelijke situatie middenzone, voorheen centrale keuken van het psychiatrische inrichting voor mannen Servaashof

Projectomschrijving

Het project behelst de transformatie van een rijksmonumentale kapel tot een nieuw dienstencentrum voor 150 kantoormedewerkers van Vincent van Gogh.

Vincent van Gogh behandelt jaarlijks circa 12.000 cliënten en is daarmee de grootste aanbieder van specialistische geestelijke gezondheidszorg voor jongeren en volwassenen in Noord- en Midden Limburg en delen van Brabant.

De zorginstelling is gevestigd op het Servaashof in Venray. Op het terrein worden al meer dan 100 jaar cliënten behandeld voor hun psychiatrische problematiek.

Centraal op het terrein staat de rijksmonumentale kapel (Gebouw A). Met het veranderende overheidsbeleid voor zorginstellingen was er geen nieuwe bestemming in beeld voor het gebouw. Vincent van Gogh koos er in het kader van duurzaamheid voor om geen kantoorpand te huren aan de nabijgelegen snelweg, maar het leegstaande rijksmonumentale gebouw een nieuwe toekomst te geven als hoofdkantoor.

Uitgangspunt voor het ontwerp was ‘Het Nieuwe Werken’; door Vincent van Gogh vertaald naar ‘Slimmer Werken’. In het ontwerp stonden daarom de volgende thema’s centraal: transparantie, flexibiliteit, verbinden en ontmoeten, aansluitend bij de strategische koers.

Door slimme ontwerpkeuzes heeft de herhuisvesting een vierkante meter reductie opgeleverd van maar liefst 55%. Medewerkers profiteren bovendien van werkruimtes die zijn ingericht volgens het Slimmer Werken-concept, congres- en vergaderfaciliteiten en een werkcafé. Ook werd een wetenschappelijke bibliotheek gerealiseerd. Historische elementen, waaronder ramen, muurschilderingen, beelden en het orgel zijn behouden gebleven.

Doelstelling

Herhuisvesten van 150 kantoormedewerkers van Vincent van Gogh in een nieuwe, inspirerende omgeving volgens de principes van Slimmer Werken, waarbij verbinden en ontmoeten centraal staan. De rijksmonumentale kapel (gebouw A) wordt getransformeerd naar een moderne, toekomstgerichte werkomgeving, met respect voor de monumentale en karakteristieke waarden van het gebouw.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

- Een aangename inspirerende werkomgeving creëren waarbij de thema’s transparantie,
flexibiliteit, verbinden en ontmoeten centraal staan.
- Inrichten van 104 werkplekken, een congres- en vergaderfaciliteit en een werkcafé.
- Volgens de principes van Het Nieuwe Werken.
- Rekening houden met toekomstige groei of krimp van de organisatie.
- Monumentale en karakteristieke waarden in het gebouw behouden.
- Indien mogelijk en haalbaar duurzame technologische oplossingen toepassen.
- Maximaal gebruik maken van de beschikbaar ruimte en zoveel mogelijk multifunctioneel
gebruik faciliteren.

Resultaten tot nu toe

In november 2016 werd het gebouw door Vincent van Gogh in gebruik genomen. Medewerkers zijn erg enthousiast over de nieuwe werkomgeving en hebben hun weg gevonden in de nieuwe manier van werken. Er ontstaan andere en nuttige verbindingen en werkoverleggen zijn bijna overbodig. Opvallend is dat in toenemende mate andere collega’s gebruik gaan maken van het werkcafé en de vergaderfaciliteiten. Externe relaties worden met trots ontvangen in het Dienstencentrum. Het gebouw weerspiegelt de nieuwe innovatieve en moderne GGZ-instelling en faciliteert de noodzaak om steeds meer ketensamenwerkingen in de zorg aan te gaan.

Functies vóór de ingreep
kapel

Functies na de ingreep
dienstencentrum