Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

W99

Transformatie
Nieuwe situatie gezien vanaf de Amstel. Foto Luuk Kramer

Projectomschrijving

W99 is de transformatie van de voormalige Uthermolen verbandmiddelenfabriek en het latere hoofdkantoor van de brandweer tot 22 woningen en een bedrijfsruimte.
Het complex is een herinnering aan een industrieel verleden langs de Amstel. Het hoofdgebouw aan de Weesperzijde is in 1896 ontworpen door J. van Looy en later uitgebreid met een magazijngebouw, een directiewoning en loodsen op het binnengebied. Het complex is nu nog de meest herkenbare in een reeks van fabrieken die in het begin van de vorige eeuw zijn opgenomen in de stedelijke blokstructuur.
In de loop der jaren is ook dit complex drastisch verbouwd en aangebouwd. Onderdelen zoals de karakteristieke kapverdieping van het hoofdgebouw en ornamenten zijn hierbij deels verloren gegaan.
Dit organisch gegroeide ensemble was het startpunt voor deze nieuw ontwikkeling. Strategisch gekozen onderdelen zijn verwijderd. De “verminkte” kapverdieping is vervangen door een nieuwe bekroning over twee lagen en sluit hierdoor in hoogte aan bij de omliggende bouwblokken. De uitbreidingen zijn hoogwaardig en eigentijds en reageren op subtiele manier op verhoudingen, ritmes en reliëf van de bestaande bebouwing.
Tegelijkertijd is het bestaande monumentwaardige complex in zijn “doorleefde” verschijningsvorm juist grotendeels gerespecteerd. Op cruciale punten is het weer in ere hersteld waarbij markante onderdelen als erkers, sierlijsten, entrees en monumentale deurkozijnen zijn teruggebracht. Waar nodig zijn nieuwe gevelopeningen gemaakt en balkons aan de achtergevel toegevoegd.
De woningen zijn als hoogwaardig casco opgeleverd, maar zijn tijdens het proces al voorbereid op de specifieke indelingswens van de reeds betrokken bewoners. Vervolgens zijn de casco’s door bewoners zelf afgebouwd.

Doelstelling

Een duurzame transformatie van het voormalige fabriekscomplex naar woningen, bedrijfsruimte en parkeergarage waarbij de ruimtelijke kwaliteit en bestaande structuur uitgangspunt zijn. De rijke historie herkenbaar blijft en nieuwe delen worden toegevoegd.
Een plan met draagvlak in de wijk dat resulteert in een hoogwaardig casco waar bewoners zelf hun woning afbouwen.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Het complex is getransformeerd tot 22 woningen, bedrijfsruimte en parkeergarage.
Door het respecteren van de bestaande hoofddraagstructuur zijn kosten bespaard en ontstaat een mix van woningen variërend van 60 tot 220m2.
Grondgebonden woningen over twee verdiepingen met een privé tuin, grenzend aan het collectieve binnengebied en bovenliggende appartementen met een eigen buitenruimte worden ontsloten aan de oorspronkelijke corridor op de 2e verdieping. De royale trappenhuizen op de koppen bieden de appartementen zowel een entree aan de Weesperzijde als aan het collectieve binnengebied.
De bestaande loodsen voorzien in 26 parkeerplaatsen en hebben een collectieve daktuin.

Resultaten tot nu toe

En groot deel van de bewoners is al sinds de start van de planvorming betrokken bij het project. Het complex met zijn cascowoningen is - met uitzondering van de nieuwe “tussenwoning” - inmiddels opgeleverd. In de bedrijfsruimte heeft zich een advocatenkantoor gevestigd. De eerste bewoners wonen reeds in hun zelf afgebouwd woning, de overige bewoners zijn druk bezig met hun afbouw.
De mix van restauratie en nieuwbouw, de ligging aan de karakteristieke Weesperzijde van de Amstel en het bijzondere fabriekskarakter in combinatie met het mede opdrachtgeverschap van de bewoners maken dat er momenteel veel publicitaire aandacht voor het project is.

Functies vóór de ingreep
Hoodfkantoor Brandweer Amsterdam

Functies na de ingreep
Wonen, commerciële ruimte en parkeren