Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Wijnhavenkwartier Den Haag

Transformatie
Wijnhavenkwartier gezien vanaf de Schedeldoekshaven

Projectomschrijving

Het project behelst de transformatie van de voormalige ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken aan de Turfmarkt in het centrum van Den Haag. Het gaat om ca. 50.000 m2 kantoorruimte dat een nieuwe bestemming heeft gekregen en is daarmee één van de grootste kantoortransformaties van Nederland.

De uitdaging was om de locatie te transformeren van een introvert gebied naar een locatie waar mensen graag willen werken, wonen en verblijven.
Fors ingrijpen was noodzakelijk. De belangrijkste ingreep was om het bestaande gebouwencomplex op te delen in twee bouwblokken. Hiertoe is de middenbouw die het gehele complex met elkaar verbond, gesloopt. Een van deze bouwblokken is Wijnhavenkwartier geworden. Door de doorbraak is een nieuwe straat ontstaan waaraan verschillende entrees zijn gelegen.
In de plint van het complex zijn de bestaande hoogteverschillen t.o.v. het maaiveld weggenomen en de toevoeging van horecaprogramma en entree van de Universiteit zorgen nu voor een sterke verbetering van de verblijfskwaliteit van de Turfmarkt.

De (draag)constructie van en de ondergrondse parkeergarage van het complex zijn behouden. De gevels zijn volledig gestript, waardoor de gebouwen een nieuwe hoogwaardige uitstraling hebben kunnen krijgen .

Er is vanaf het begin ingezet op het realiseren van een gemengd stedelijk programma. Uitdaging was om dit programma op een goede en efficiënte wijze in de bestaande structuur in te passen. Uiteindelijk zijn er 170 appartementen, ca. 15.000 m2 onderwijs- en kantoorruimte voor de Universiteit Leiden, en een aantal commerciële ruimten in de plint waarin nu MacDonalds, The Foodmaker en Dungelmann zijn gevestigd.

Doelstelling

Belangrijkste doel was om de locatie te transformeren tot aantrekkelijk, levendig gebied zonder daarbij het bestaande complex te slopen. Een mix van verschillende functies in combinatie met hoogwaardige architectuur en openbare inrichting moest leiden tot een vergroting van de sociale veiligheid en waardecreatie voor de omgeving en voor de stad.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Vanuit Heijmans en eindgebruikers werden op voorhand verschillende eisen aan het ontwerp gesteld. Belangrijkste uitgangspunt daarbij was dat er voor alle functies, ondanks dat het transformatie betrof, voldaan zou worden aan de laatste bouwbesluiteisen. Verder werd in algemene zin gezocht naar materialen met zo min mogelijk onderhoud.


• Woningen:
- iedere woning een eigen buitenruimte/berging
- grote differentiatie in woningplattegronden

• Universiteit Leiden:
- duidelijk herkenbare identiteit aan de Turfmarkt.
- publiek- en student intensieve functies op beg.gr/1e verd
- twee grote collegezalen voor ca. 500 personen
- onderwijsruimten met hoge eisen ten aanzien van comfort (geluid, klimaat enz.)

Resultaten tot nu toe

Belangrijk deadline in de planning was de oplevering van de Universiteit. Doordat sloop en heropbouw tegelijk plaatsvonden, kon de Universiteit in oktober 2016 opgeleverd worden. Op 5 december heeft de oplevering van de laatste koopwoning plaatsgevonden en daarmee is het hele project opgeleverd. Alle programmaonderdelen zijn ingevuld: de commerciële plint aan de Turfmarkt is gevuld, alle woningen zijn verkocht en de Universiteit is inmiddels in gebruik genomen. Bij de laatste oplevering, is ook de herinrichting van het openbaar gebied rondom het gebouw afgerond, waarmee de benodigde kwaliteitsimpuls tot stand is gebracht. Inmiddels is een aanzienlijke verbetering van de levendigheid merkbaar.

Functies vóór de ingreep
Kantoren: Ministerie van Veiligheid en Justitie en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties

Functies na de ingreep
wonen, commerciële ruimten, onderwijs, kantoor, parkeren