Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

WoonSchuur Rien

Transformatie
nieuwe situatie WoonSchuur Rien

Projectomschrijving

Op de locatie aan de Molmawei (Rien) heeft vroeger een originele Friese stelpboerderij gestaan. Deze is vervangen door een efficiëntere agrarische schuur, waarbij een aantal stijlkenmerken zoals het wolfseind, uilenbord en kleurgebruik nog verwijzen naar de voormalige boerderij. Het mooie dorpje is van rijkswege beschermd dorpsgezicht. De grote boerderij/schuur heeft altijd een markante stedenbouwkundige positie ingenomen aan de rand van het dorp. Door het transformeren van de schuur blijft deze ‘grote korrel’ in het gebied behouden. De agrarische schuur is omgebouwd tot woning, de WoonSchuur. Bij de transformatie is uitgegaan van een ‘doos-in doos-constructie’, waarbij de bestaande schuur dient als wind- en waterdichte, niet geïsoleerde ‘regenjas’ waarin een zelfstandig geïsoleerd woonvolume van 2 lagen is geplaatst. De ruimte tussen deze delen fungeert als multifunctionele overdekte ruimte die gebruikt wordt als wintertuin, hobbyruimte, entree, bergruimte en biedt in de zomer en lente extra leefruimte. Nokventilatie (uit agrarische sector) zorgt ervoor dat overtollige warmte in de zomer kan worden afgevoerd. De bestaande constructie en de betonnen ringbalk zijn behouden en aangevuld met een nieuwe ondersteuningsconstructie. De gevel van de schuur is geheel vernieuwd en bekleed met houten delen. Het dak is voorzien van nieuwe golfplaten en incidenteel voorzien van translucente golfplaten voor extra daglichttoetreding. Een deel van de schuur is voorzien van een kas-constructie, uit de kassenbouw, dat gebruikt wordt als overdekte wintertuin met planten. In de kopgevels is het woonvolume zichtbaar met twee grote aluminium schuifpuien voorzien van houten schermen t.b.v. zonwering en privacy.

Doelstelling

Uitgangspunt was om de bestaande agrarische schuur te transformeren tot een woning waarbij het financiële aspect alsmede, ruimtelijkheid, duurzaamheid/klimaat en de inpassing in het beschermd dorpsgezicht belangrijke uitgangspunten waren.
De aannemer heeft de woning casco opgeleverd, de opdrachtgever heeft zelf afgebouwd hetgeen in 2016 heeft geresulteerd in dit resultaat.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

De bestaande agrarische schuur was groot genoeg om alle voorgenomen programma onderdelen onder te brengen. In het ontwerpproces zijn vele mogelijkheden onderzocht op welke wijze deze het beste konden worden ondergebracht. In het proces is tevens de mogelijkheid onderzocht om de gehele schuur te isoleren en te gebruiken maar dit bleek redelijk kostbaar. Door de doos-in-doos constructie is er onderscheidt gemaakt tussen de woonfuncties (wonen, slapen, badkamer, logeren, werken, etc.) en de overige functies (berging, entree, wintertuin en buitenwerkplaatsen).

Resultaten tot nu toe

Met de transformatie van schuur naar woning is het gelukt om agrarisch erfgoed, de grote 'korrel', in het landschap te behouden. Het dorp heeft hiermee zijn oude contouren behouden.
Middels het doos-in-doos constructie is het financieel haalbaar gebleken om de grote omvang (m3’s) van de schuur, doorgaans het geval bij agrarische schuren, te transformeren.
Met behulp van passende ingrepen, behorend bij het agrarisch gebied, is een ‘architectuur’ ontstaan die zich naadloos voegt in de omgeving en het landschap.
Deze transformatie kan aanjager zijn voor de vele huidige en toekomstige leegstand in het landelijke gebied.

Functies vóór de ingreep
agrarisch functie, opslag, kleinschalige ponyhouderij

Functies na de ingreep
wonen, werken