Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

De Lange Akker

Gebiedstransformatie
Foto van de voorzijde na oplevering nieuwe appartementenvleugels in 2017

Projectomschrijving

Bij Rijksmonument De Lange Akker zijn twee nieuwe vleugels met respectievelijk 27 en 30 seniorenappartementen gerealiseerd. Door hun bouwhoogte en verdiepte ligging in een soort “sunken garden” vervullen deze nieuwe oost- en westvleugel, een onderschikte rol naast het Rijksmonument. De twee vleugels omringen een nieuwe binnentuin met centraal hierin de originele rode beuken. De vleugels hebben beide een eigen identiteit en oriëntatie.

De Westvleugel is gekoppeld aan het Rijksmonument door middel van een pergola constructie. Een verwijzing naar de oorspronkelijke verdwenen pergola en theehuis aan deze zijde van de villa. De Westvleugel sluit aan de voorzijde met drie bouwlagen aan op de originele hoogte van de villa. De achterzijde telt respectievelijk vier bouwlagen. De appartementen zijn deels zuidgeoriënteerd en deels georiënteerd op de binnentuin.

De oostvleugel staat solitair op het landgoed waarbij alle 30 appartementen op zuid- en de binnentuin zijn georiënteerd. Door deze zuidoriëntatie zijn de balkons uitkragend ontworpen zodat er een natuurlijke zonwering ontstaat in de appartementen. De voorzijde bestaat uit drie bouwlagen, gelijk aan het monument, en de achterzijde uit respectievelijk vijf bouwlagen, passend bij de hoge monumentale bomen achter op het landgoed.


De entrees van beide nieuwbouwvleugels is centraal in het bouwvolume geplaatst. De entreepartijen zijn door de “sunken garden” waarin de twee vleugels staan letterlijk gekoppeld. Zo kan er een wandeling door de binnentuin gemaakt worden van de oost naar de westvleugel met uitzicht op het monument. Deze hoogteverschillen in het nieuwe landschapsontwerp ondersteunen het oorspronkelijke landschapsplan.

Doelstelling

Nadat De Lange Akker dienst heeft gedaan als woonhuis, opleidingsinstituut en kantoorgebouw, was het doel om het landgoed en rijksmonument weer een toekomstbestendige functie te geven.

Belangrijke thema's hierbij; sanering van kantoorruimte, herbestemming van een rijksmonument, vraag naar ouderenhuisvesting, benutten van bestaande landschappelijke waardes en duurzaamheid voor de toekomst.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

- saneren van circa 2400 m2 BVO aan kantoorruimte vanwege leegstand
- handhaven van bestaand Rijksmonument en bestaande landschappelijke waardes (monumentale bomen, sunken garden etc.)
- toekomstbestendige functie creëren voor het Rijksmonument
- realiseren van 57 ruime nieuwbouw appartementen/circa 8600 m2 BVO voor seniorenhuisvesting
- inpassen van de nieuwbouw in bestaande landgoed en bij bestaand Rijksmonument
- hoog ambitieniveau op het gebied van duurzaam bouwen (energievraag zo laag mogelijk)
- ontwerpen van onderhoudsvriendelijk gebouw en landschapsinrichting

Resultaten tot nu toe

Medio 2017 zijn de 57 nieuwbouwappartementen opgeleverd en in gebruik genomen door de huurders. Tevens is de basis voor de landschapsinrichting aangelegd. In het voorjaar van 2018 zal de resterende beplanting worden aangeplant.

Momenteel is Lemmens Beheer BV in gesprek met een mogelijke gebruiker voor het Rijksmonument. Het betreft een zorggerelateerde instelling die een koppeling wil maken tussen het gebruik van het Rijksmonument en enkele seniorenappartementen. Zodra huurcontracten zijn getekend zal het bestaande Rijksmonument gerestaureerd en verbouwd gaan worden.