Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Nieuwe Markt Zuidzijde te Groningen

Gebiedstransformatie
overzicht nieuwe pleinwand, inclusief bouw forum begin 2018

Projectomschrijving

Groningen krijgt niet alleen een Forum, een ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers, maar ook een nieuw plein, de ‘Nieuwe Markt’. Deze ontwikkeling vindt plaats middenin een oud bouwblok, tussen Poelestraat, Schoolstraat, Sint Jansstraat en Grote Markt. De achterzijden van zeven panden aan de Poelestraat zijn 'afgesneden' en de nieuwbouw, naar ontwerp van vier architecten, gaat de zuidzijde van deze Nieuwe Markt vormen. In de ontwikkelingsfase is uiteindelijk besloten drie kleine volumes tegen vijf panden van de Poelestraat te plaatsen en een groter volume van Poelestraat tot Nieuwe Markt, met daarin geïntegreerd een zesde pand met middeleeuwse bouwresten. Voor dit laatste volume is het zevende pand uit de zeventiger jaren volledig gesloopt.
De gesloopte bouwdelen aan de achterzijde waren met name bestemd voor opslag. De panden aan de Poelestraatzijde (ook de gesloopte) waren bestemd voor kamerverhuur en commerciële/horecafuncties op de begane grond.
Het grote volume tussen Poelestraat en Nieuwe Markt is volledig bestemd voor een horeca-onderneming op begane grond en verdieping met daarboven een dakterras. Het kleinste, toegevoegde volume is, qua volume, een voortzetting van een gemeentelijk monument, met op de begane grond een commerciële functie en daarboven kan nog gekozen worden voor een commerciële of woonfunctie. Bij de beide andere toegevoegde volumes is de mogelijkheid deze op de begane grond te verbinden met de commerciële ruimten aan de Poelestraat, danwel op zich staand te exploiteren. Op de verdiepingen van beide zijn zes kleine appartementen elk.

Doelstelling

De Oostzijde van de Grote Markt in Groningen wordt herontwikkeld, waarbij tussen de nieuwe oostwand en het nieuwe Forum een stadsplein ontstaat. Om dit tot een aantrekkelijke openbare ruimte te transformeren, is de kerndoelstelling een nieuwe pleinwand te ontwikkelen aan de 'achterzijde' van de Poelestraat.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

In het oorspronkelijke PvE is uitgangspunt geweest de ontwikkeling van commerciële functies (horeca en detailhandel) op de begane grond en wonen op de verdiepingen. De vooroorlogse kleinschaligheid moet in de deelontwerpen centraal staan, waarbij de juiste korrelgrootte aandacht vraagt.
De nieuw te bouwen volumes moeten aansluiting vinden bij en deels geïntegreerd worden in de bestaande bebouwing van de Poelestraat. Met name de commerciële ruimten moeten zich blijvend gaan richten op zowel de Poelestraat als de Nieuwe Markt. Hierbij moet worden voorkomen dat nieuwe achterkanten of 'dode' gevels ontstaan.

Resultaten tot nu toe

Drie van de vier plandelen zijn momenteel opgeleverd en grotendeels in gebruik. Met name enkele commerciële ruimten zijn pas in gebruik te nemen, zodra het nieuwe stadsplein gereed is. De grote horeca-instelling draait naar tevredenheid. De verwachting is dat, na voltooiing van het stadsplein, de belangstelling nog sterk zal toenemen. Alle gerealiseerde wooneenheden zijn momenteel verhuurd.