Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

RK O.L.V. Geboortekerk Halfweg en omgeving

Gebiedstransformatie
Nieuwe situatie kerk

Projectomschrijving

De in Amsterdamse Schoolstijl gebouwde Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk van Jan Kuyt had in zijn bestaande vorm geen bestaansrecht meer vanwege een sterk teruglopend aantal parochianen gecombineerd met een enorme achterstand in het onderhoud van de kerk.

Hoewel sloop en nieuwbouw financieel het aantrekkelijkst bleek te zijn is ervoor gekozen om het gezichtsbepalende icoon te behouden door deze te halveren. Dankzij het ontwikkelen van woningbouw op de verwaarloosde kerkelijke gronden en in gebouwen rond de kerk kon de verbouwing van de kerk worden bekostigd.
De bestaande gebouwen vormden een architectonisch ensemble. Hier is in het ontwerp op ingespeeld en de nieuwbouw rond de kerk sluit hierbij aan in stijl.
Voor het appartementencomplex achter de te renoveren begraafplaats met nieuwe waterbuffer is in de stedenbouwkundige en architectonische uitwerking juist meer een aansluiting gezocht met de Mientekade bebouwing.
Het geheel van de ontwikkeling zal zorgen voor een enorme kwaliteitsimpuls voor het gebied. Waar zich eens een lege, treurige plek is het dorp bevond zal in de setting van een weloverwogen landschapsontwerp voorzien worden in broodnodige woningen voor het dorp dat kampt met schaarste in de woningmarkt.

De ingreep van de verkleining van de kerk zelf is zorgvuldig bepaald en het uiteindelijk resultaat is bijzonder te noemen. Door een spectaculaire stalen constructie met veel glas als oostgevel te introduceren en deze te voorzien van een prachtig kunstwerk (Niek Kemp) is een sterk ontwerp gerealiseerd. Een verrassende toevoeging die op zichzelf bijzonder is, maar toch ook in eenvoud en uitstraling het oorspronkelijke ingetogen ontwerp van Kuyt versterkt.

Doelstelling

In de eerste plaats was de doelstelling het behoud van de kerk voor de parochie, de parochianen en als gezichtsbepalend icoon voor het dorp.
Ook het behoud van secondaire sociale functies zoals bijeenkomsten, clubs, koor, maar ook het onderkomen van de jongerenvereniging Don Bosco op het terrein waren belangrijk.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

De kerk uit 1928 was gebouwd voor een parochie van 500 personen. Het programma betrof een passende kerk te maken voor 60 tot 80 parochianen, die tevens door minder dwingende interieurs en meubilair geschikt zou zijn voor een goed en flexibel dubbelgebruik. Een compacte kerk dus, veel energiezuiniger en simpeler in onderhoud met behoud van de belangrijkste architectonische historische elementen, waaronder de toren. De nieuwe oostgevel, moest een extra toegevoegde waarde hebben, zowel architectonisch als liturgisch.

Zowel het stedenbouwkundig plan als ook de toegevoegde woningen moesten een grote verbetering, maar vooral ook een versterking brengen aan het reeds bestaande ensemble.

Resultaten tot nu toe

Inmiddels is de kerk gereed, bisschoppelijk ingezegend en in gebruik.
Zo bijzonder is de ontwikkeling - geheel tegen de huidige benadering en met het werkelijk unieke initiatief vanuit parochieniveau - dat 2 vrijwilligers van de parochie een hoge pauselijke onderscheiding mochten ontvangen.

Zowel het appartementencomplex als de 15 grondgebonden nieuwbouwwoningen rond de kerk als ook de renovatie en verbouw van de pastorie tot 3 woningen zijn volop bezig.
Alle woningen waren vrijwel onmiddellijk verkocht en zullen dit jaar worden opgeleverd.