Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Dairy Campus Leeuwarden

Gebiedstransformatie
Inkijk nieuw ontvangstgebouw met zicht op ingekapselde voormalige dienstwoning

Projectomschrijving

Uitbreiding en opschaling van voormalige proefboerderij tot onderzoeks- en innovatiecentrum ‘Dairy Campus Leeuwarden’. Het complex is in omvang meer dan verdrievoudigd, en opgeschaald naar een (inter)nationaal kenniscentrum gestoeld op samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven, praktijkonderzoek en kennisplatforms. De 550 ‘medewerksters’ produceren niet alleen melk, maar ook kennis en energie. Zo wordt het door Arcadis ontworpen ontvangstgebouw mede verwarmd met de bij de koeling van koemelk vrijkomende warmte. Het ontvangstgebouw faciliteert diverse functies zoals kantoor, ontvangst- en presentatieruimte, auditorium, collegeruimtes en ondersteunende ruimtes.

Doelstelling

Doelstelling was uitbreiding en opschaling van een bestaande en voormalige proefboerderij voor de melkveehouderij tot het nationale onderzoeks- en innovatiecentrum ‘Dairy Campus Leeuwarden’

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Nieuw ontvangstgebouw inclusief herplaatsing en uitbreiding van kantoorfaciliteiten, onderzoekslaboratoria, was- en kleedruimtes, expositieruimte, presentatieruimte; terreininrichting inclusief landschapsontwerp; Uitbreiding en nieuwbouw agrarische opstallen

Resultaten tot nu toe

Alle gebouwen binnen het kader van de opdracht zijn gerealiseerd en opgeleverd. De terreininrichting is goeddeels gerealiseerd. het landschapsplan is gerealiseerd maar de fors ingezette beplanting heeft tijd nodig voordat het beoogde eindbeeld zal zijn bereikt