Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Centrum voor de Kunsten Eindhoven

Renovatie
Nieuwe situatie Centrum voor de Kunsten Eindhoven, realisatie 2017

Projectomschrijving

Het Centrum voor de Kunsten Eindhoven, CKE, is een multidisciplinaire, educatieve instelling voor amateurkunst. Het CKE brengt mensen van alle leeftijden op verschillende manieren en niveaus in aanraking met actieve kunstbeoefening en kunst- en cultuureducatie. Dat doet zij binnen haar eigen scholen voor muziek, dans, beeldende kunst, fotografie, theater, musical en schrijven, maar ook daarbuiten. CKE werkt samen met vele scholen, andere culturele instellingen, zelfstandige vakdocenten en kunstenaars en op het gebied van community art met maatschappelijke partners zoals wijkcentra, zorginstellingen en woningcorporaties. Tot voor kort was het CKE gevestigd op twee locaties. De ambitie van het CKE was het samenbrengen van al het kunstonderwijs in één dynamisch, open en gastvrij gebouw. Om dit te bereiken is één van de twee locaties afgestoten en de keuze gemaakt om de bestaande muziekschool te renoveren en uit te breiden. Aan dit gebouw is een volledige verdieping met leslokalen voor beeldende kunst en multifunctionele zalen voor dans en theater toegevoegd. Een deel van de begane grond-vloer is verlaagd tot op het maaiveld om het contact met de stad te vergroten en een Open Podium te creëren. De toevoeging van een tweede gevel met stalen lamellen heeft het gebouw een nieuwe identiteit gegeven. ’s Avonds als het donker is wordt de metamorfose van het gebouw versterkt. Het interieur en de activiteiten worden dan nog zichtbaarder en je wordt uitgenodigd om naar binnen te gaan in het nieuwe Huis voor de Amateurkunst.

Doelstelling

De doelstelling van het project is het uitbreiden, renoveren en verduurzamen van een bestaand gebouw om de ambitie van het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven vorm te geven; alle kunsten onder één dak in een inspirerend Huis voor de Amateurkunst.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Het PvE bestaat in hoofdlijnen uit drie onderdelen;
1. Het ruimtelijk en installatietechnisch renoveren van de bestaande ruimtes;
muzieklokalen, dansstudio’s, werkruimtes en een concertzaal.
2. Uitbreiding met een aantal nieuwe ruimtes;
- Een Open Podium met horeca (begane grond)
- Drie multifunctionele zalen voor theater, muziek en dans (tweede en derde verdieping)
- Lokalen voor keramiek, grafiek, tekenen, schilderen en modelboetseren (derde verdieping)
- Kantoren en vergaderruimtes
- Facilitaire en sanitaire ruimtes
3. De ambitie van de opdrachtgever beschreven voor het verbeteren van het contact tussen het interieur en de stad en een verbetering van de uitstraling van het exterieur.

Resultaten tot nu toe

Hugo van den Hoek Ostende, directeur van het CKE, zegt hierover het volgende;

‘In grote lijnen merken we nu al dat het gebouw zelf een enorme uitstraling heeft op de vele doelgroepen die we proberen te bereiken. Terwijl we nog niet actief acquisitie plegen op diverse activiteiten die we in het nieuwe gebouw willen gaan organiseren stromen de aanvragen al binnen. Het gaat dan met name over aanvragen voor eenmalige bijeenkomsten, events, gekoppeld aan de faciliteiten van onze horeca. Daarnaast merken we ook dat de nieuwe ruimtes ook leiden tot een toename van onze meer reguliere cursorische activiteiten.’

Functies vóór de ingreep
CKE, Centrum voor de Kunsten; muziek en dans

Functies na de ingreep
CKE, Centrum voor de Kunsten; muziek, dans, beeldende kunst, fotografie, musical, theater en schrijven