Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Eindhoven Centraal Station

Renovatie
Zuidgevel en westgevel nieuw: gerestaureerde Stationsentree uitnodigend en transparant in de stedelijke route naar stadscentrum

Projectomschrijving

Station Eindhoven is sinds de opening in 1956 getransformeerd van een perifeer gelegen station met een stationshal naar een stationsgebied met een interwijkverbinding in het hart van de stad. Het aantal reizigers zal in de komende jaren groeien van 70.000 naar circa 120.000-130.000 reizigers per dag. De hoofdthema’s voor de renovatie van het station zijn ‘’Ik Kom & Ik Ga’’ aangevuld met ‘’Ik Verblijf’’ en ‘’Licht’’ in alle gedaanten. Het rijksmonumentale stations-ensemble is structureel vergroot, verviervoudigd in openbaar toegankelijk oppervlak en aangepast aan de huidige toegankelijkheidseisen. De monumentale Zuidhal, stationsentree aan de stadszijde is ontdaan van de niet oorspronkelijke commerciele invullingen en in oorspronkelijke staat gerenoveerd. De gerestaureerde open zuidgevel is weer de royale stationsentree uit 1956 en integreert op een slimme wijze binnen de originele gebouwstructuur het begin van de nieuwe passage. Deze nieuwe, 13 meter brede reizigerspassage verdubbelt de transferscapaciteit voor spoorreizigers naar de sporen en de noordzijde van het station. Liften en roltrappen maken alle perrons comfortabel toegankelijk en hoogwaardige retail en horeca vehogen de verblijfskwaliteit. De monumentale passage is gerestaureerd en met doorgangen verbonden met de nieuwe passage. Voor de reiziger is het reis -en verblijfcomfort sterk verhoogd door een royale en tijdloze atmosfeer te realiseren waarin de moderne stationseisen om prettig te wachten, te werken en elkaar te ontmoeten binnen de historische context vertaald zijn. Het monumentale station, behorend tot de top honderd wederopbouwmonumenten van het land, is op hoogwaardige wijze gerestaureerd en als integraal onderdeel in dit stationsplan opgenomen.

Doelstelling

De renovatie, vernieuwing en instandhouding van het monumentale stationscomplex uit 1954-1956 tot een tijdloos 21ste eeuwse station. Het behouden, benutten en doorontwikkelen van uniek cultureel erfgoed. Een vervoersknooppunt in het hart van Eindhoven met een duurzame, innovatieve en internationale uitstraling die refereert aan deze slimste regio van de wereld.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

De 4 hoofdeisen voor de gezamelijke opdrachtgevers betroffen:
1. Een grootschalig vergroot en gerestaureerd station passend in de stedelijke structuur en aansluitend op de ambities van de stad. De uitstraling van Eindhoven als ''lichtstad'' en ‘’leading in technology’’ waren leidend.
2. Het vergroten van de capaciteit van de OV-transferfunctie tot circa 125.000 reizigers per dag
3. Openbare toegankelijkheid met liften en roltrappen en hellingbanen
4. Een uitbreiding van de reizigersvoorzieningen voor een hoogwaardig verblijfsklimaat.

Resultaten tot nu toe

De publieke reacties zijn positief. De stationsentrees zijn uitnodigend, royaal en weer geopend naar de stad en vice versa. De stedelijke Noord-Zuid verbinding is letterlijk zichtbaar door zowel de oude en nieuwe stationspassage en de vergrootte stationshallen heen en sluiten vanzelfsprekend aan op de beide voorpleinen. Door de verdrievoudiging van de openbare ruimte in het station is de verbinding nu ook het kloppend hart waar je niet alleen komt en gaat maar ook ‘’verblijft’’, waarmee gerefereerd wordt aan Willy Mignot’s thema in het relief aan de zuidgevel ‘’IK KOM en IK GA’’ aangeboden in 1956 door Eindhovense industriëlen.

Functies vóór de ingreep
station en transfer

Functies na de ingreep
station en transfer en stedelijke bestemming