Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Het Gelders Huis

Renovatie
Vogelvlucht van Het Gelders Huis vanaf de Markt (nieuwe situatie).

Projectomschrijving

De Provincie Gelderland heeft door de combinatie van restauratie met nieuwbouw een duurzaam en eigentijds ‘huis’ met monumentaal karakter gekregen. Team V vertaalde de kenmerkende beeldtaal van het bestaande Huis der Provincie (HdP), een Gesamtkunstwerk uit de jaren vijftig, naar de 21ste-eeuw en zet het voort in de nieuwbouw. Architectonisch en functioneel vormen de gebouwen één samenhangend geheel. Spiegelende luchtbruggen van glanzend aluminium verbinden de gebouwen met elkaar. Het rasterpatroon in de gevels van het HdP en de nieuwbouw wordt gereflecteerd in een intrigerend lijnenspel; de grens tussen gebouw en brug, oud en nieuw, vervaagt. De bruggen zijn tekenend voor het totaalontwerp: verrassend en verbindend. Nieuwe looproutes doorkruisen het complex, waarvan één dwars door de nieuwbouw. Ze herstellen de verbinding tussen Markt en Rijn. Een verhoogd maaiveld rond en tussen de gebouwen overbrugt de hoogteverschillen, verbetert het contact tussen binnen en buiten en leidt bezoekers direct naar de monumentale entreepoort. De poort leidt naar de ontvangsthal op de voormalige binnenplaats van het HdP. De lichte ruimte is overkapt met kunststof luchtkussens, gedragen door een lichtgewicht constructie van kabels en staven. De staven hebben een geïntegreerde ledlamp en wijzen naar het middelpunt van de binnenplaats, waardoor het dak vanaf elk punt anders aandoet. Op de binnenplaats staat een opvallend trapelement van blauwstaal; de trap leidt naar de nieuwbouw, waar het blauwstaal terugkeert in de trappen en aan de binnenkant van de luchtbruggen. Het blauwstaal slaat een brug tussen het monument en de nieuwbouw en vormt een hedendaagse toevoeging aan het Gesamtkunstwerk.

Doelstelling

Doelen van het project waren:
- Monumentale Huis der Provincie bruikbaar houden in de toekomst;
- Terugbrengen van fijnere stedenbouwkundige structuur;
- Verhogen van interactie tussen gebouw en omgeving;
- Logische routing vanuit één uitnodigende centrale entree;
- Creëren van één herkenbaar gebouwensemble dat de identiteit van de Provincie uitdraagt.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

- Eén complex: Het Gelders Huis functioneert als een provinciegebouw met de herkenbare uitstraling van Provincie Gelderland, een transparante partner en verbinder.
- Eenduidige entree en gastvrije ontvangst
- Cultuurhistorische waarde als leidraad voor het gehele complex
- Optimaal functioneel en toekomstbestendig
- Open en veilig: toegankelijk en uitnodigend vergadercentrum, een goede bescherming van het werkgebied en zorgvuldige brandveiligheidsmaatregelen
- Comfortabel werken, het complex kent een hoogwaardig comfort, zowel in monument als in nieuwbouw
- Onderhoudbaar, facilitair- en gebruiksvriendelijk
- Logistiek expeditie dichtbij restaurant en repro
- Parkeren uit het zicht en een stedenbouwkundige meerwaarde voor de stad

Resultaten tot nu toe

Al tweehonderd jaar ligt Huis der Provincie aan de Markt, Arnhem. Met de renovatie van het HdP en de realisatie van de nieuwbouw heeft het Bestuurskwartier een opwaardering gehad. Het HdP is letterlijk op een voetstuk gezet, waarmee de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd is. Nu functioneert het gebouwensemble als een verbinder tussen Rijn en plein. Het gebouw heeft één entree in plaats van drie, waardoor de sociale cohesie tussen medewerkers en bezoeker is toegenomen. Ook is de efficiëntie toegenomen: de logistiek is beter en centraal georganiseerd. De duurzaamheidsprestatie is hoog, zowel van oud- als nieuwbouw.

Functies vóór de ingreep
Provinciehuis

Functies na de ingreep
Provinciehuis