Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Medisch Spectrum Twente

Renovatie
Vooraanzicht nieuwe situatie met op de voorgrond de teruggebrachte groene open ruimte

Projectomschrijving

Renovatie en de uitbreiding van een klein regionaal / lokaal ziekenhuis als poliklinische behandelpost van een regionaal topklinisch ziekenhuis. Dit ontwerp betreft een monumentaal gebouw met een ondergeschikte maar zelfbewust gepositioneerde moderne uitbreiding aan de zijkant van het kloosterachtige complex. Het is soms een ingewikkelde opgave om een waardevol, maar niet op alle aspecten monumentaal gebouw, toch te bewaren in de stedenbouwkundige structuur en sociale context van een kleine stad. Juist op dat vlak lag hier in Oldenzaal de grootste opgave en moesten we proberen om een moderne faciliteit te realiseren in een uitermate klassiek gebouw. Dit kon slechts gerealiseerd worden door stevige ingrepen in het bestaande complex door te voeren. Door het complex te verkleinen en door een relatief eenvoudige ingreep aan de zijkant werd eigenlijk alle bestaande problematiek in een keer opgelost. De nieuwe ontvangsthal ontsluit alle verdiepingen waardoor alle verkeerskundige problemen in een keer zijn opgelost, doordat er voor personeel en bezoeker een heldere structuur is ontstaan. De stedenbouwkundige setting van het Heil der Kranken was in deze opgave minstens zo belangrijk als de architectuur van het gebouw zelf. In Oldenzaal ligt het ziekenhuisje op een mooi gepositioneerde heuvel. Lange tijd was deze heuvel als parkeerplek in gebruik en ontnam dit het zicht op het prachtige gebouw. Nu ligt het weer als een trots paviljoen midden in het groen en midden in de stad.

Doelstelling

Op economische wijze aanpassen van een bestaand monumentaal gebouw voor moderne gezondheidszorg, binnen zeer strakke budgettaire kaders. Door stevige ingrepen: gebouwdelen uit de 50’er en 80’er jaren zijn gesloopt om het nieuwe ensemble op te bouwen uit een gerestaureerd gebouw uit 1890 en een nieuwe aanbouw uit 2017.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Het realiseren van een eerstelijns en tweedelijns gezondheidscentrum.
Het realiseren van ruimtes voor kleinschalige operatieve ingrepen en behandelingen (oa oogheelkunde, darm-coloscopie & oncologisch dagbehandelcentrum).
Het herstellen van het karakter van een door nonnen geleid ziekenhuisje met terrassen voor TBC patiënten (Heil der Kranken).
Oplossen van de parkeerproblematiek.
Plan aan laten sluiten op stedenbouwkundig plan van BDP met de groene loper naar de stad.

Resultaten tot nu toe

Het vernieuwde gebouw wordt zeer geapprecieerd door de sfeer, schaalgrootte en mogelijkheid van de medewerkers om de eigen cultuur in een kleine vestiging als deze, te bewaren en op te bouwen. Daar waar gezondheidszorg afhankelijk is van hele andere factoren dan technische, esthetische en functionele is hier de regionale cultuur leading en zorgt voor een grote tevredenheid van de gebruikers en bezoekers.

Functies vóór de ingreep
Ziekenhuis

Functies na de ingreep
poliklinische behandelpost van een regionaal topklinisch ziekenhuis