Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Olympusflat

Renovatie
Nieuwe Situatie Kopgevel

Projectomschrijving

De Olympusflat in Hillegersberg is een ontwerp van architect. Door haar rijke gelaagdheid heeft de Olympusflat steeds een andere werking op verschillende schaalniveaus.
Van grote afstand is te zien dat de flat functioneert als belangrijk landmark, een stedenbouwkundig oriëntatiepunt binnen de omgeving van Hillegersberg.
Op het volgende schaalniveau wordt de horizontale geleding van belang en benadrukt daarmee de smallere ritmiek van de constructie. Ten slotte vervult de materialisatie van het gebouw een laatste dimensie. Hoe dichterbij men komt, hoe rijker het gebouw wordt aan
detail.

Aan de hand van de oorspronkelijke gelaagdheid van de Olympusflat heeft A3 Architecten een nieuw ontwerp gemaakt. Met het ontwerp wordt de flat zowel esthetisch als energetisch aangepakt. Voor de nieuwe gevelbekleding is gekeken naar de originele gelaagdheid van de Olympusflat. Van veraf werkt de nieuwe betegelde kopgevel als vlak zodat het de landmark functie van de flat versterkt. Van dichtbij zorgt het detail in tegel voor verfijning en menselijke maat. Ook de oorspronkelijke horizontale geleding wordt doorgezet door banden op kopgevels in lichtere kleur te ontwerpen en aan te laten sluiten op de nieuwe balkons.

Doelstelling

In het nieuwe ontwerp van de Olympusflat wordt de bestaande gelaagdheid in de architectuur ingezet. Hiermee maakt het een subtiele differentiatie tussen verschillende lagen van het gebouw zoals de kopgevel, langsgevel, detaillering en materialisatie. Met het ontwerp worden de sterke punten van het ontwerp van Fiolet geaccentueerd.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Met de renovatie van de Olympusflat wordt de flat energetisch maar ook esthetisch verbeterd.

Resultaten tot nu toe

Inmiddels zijn de werkzaamheden van de verdiepingen van de Olympusflat afgerond. In deze fase is de flat energetisch en esthetisch verbeterd. De bewoners zijn vooral te spreken over de esthetische verbetering van de flat. In een volgende fase wordt de plint van de Olympusflat aangepakt. Hierbij wordt een publieke functie in de voormalige keuken gerealiseerd en krijgt de gevel een open en uitnodigende uitstraling.