Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

De Viervantflat

Renovatie
Nieuwe situatie

Projectomschrijving

Vier hoge galerijflats in Prins Alexander worden ingrijpend gerenoveerd. De flats, door de vorm van het ensemble de ‘sterflats’ genoemd, zijn eind jaren ‘60 als een van de eerste flats uitgevoerd door aannemer van Eesteren Rationele Aanpak beter bekent als het ERA bouwsysteem. Bij eerdere renovaties hebben de gebouwen een deel van hun robuuste/ heldere karakter verloren. De huidige entree mist de gewenste schaal, ruimtelijkheid en zichtlijnen en daarmee het gevoel van thuiskomen die deze industriële iconen verdienen. Hekwerken en consoles zijn antraciet geschilderd, hiermee komt de horizontale betonnen structuur weer in de hoofdrol. De kopgevels en de plint zijn met een systeem van minerale steenstrips + isolatie bekleed, in de plint aangevuld met een structuur van lichtbeton kolommen en gevelbanden. Naast een mooie aansluiting op de bestaande totale gevelstructuur, zorgt dit voor rust en uitstraling op straatniveau. In de betonbanden ingebouwde ledstrips zorgen ’s avonds voor een gevoel van (sociale) veiligheid. De nieuwe entree wordt gevormd door twee robuuste prefab betonnen L-elementen. Eén hoog element (gebouwschaal/herkenbaarheid) en een lager luifelelement, aansluitend bij de menselijke maat.

Doelstelling

Voor de komende 35 jaar veiliger, comfortabeler en energiezuiger maken van uiteindelijk 4 flats met 624 woningen (sociale doelgroep), zodat een impuls aan de uitstraling en leefbaarheid in de wijk wordt gegeven. Een belangrijk aspect daarbij is het individueel aansluiten op de stadsverwarming en daarmee ‘gasloos’ maken van de woningen.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

De flats nog ca. 35 jaar door-exploiteren;
Aanpak in bewoonde staat;
Verduurzamen naar minimaal label B (A is gerealiseerd);
Aansluiting op restwarmtenet van Eneco en het gasloos maken van de flats (duurzaamheid en veiligheid);
Aanpak (esthetisch en veiligheid) entree (inclusief voorterrein), lifthallen en gebouwplint;
- Aanpak (esthetisch en verduurzaming) kopgevel;
- Verwijderen asbest;
- Uitgebreid pakket aan onderhoudsmaatregelen (zoveel mogelijk gecombineerd met verduurzaming).
Kozijnen: schilderwerk/ vervangen glas/ draaiende delen/ panelen / aanbrengen ventilatieroosters;
Vervangen dakpakket (dakbedekking + isolatie);
Isoleren plafonds bergingen;
Schilderen hekwerken, balkons/ galerijen/ consoles;
Vernieuwen keukens/ badkamers/ toilet/ radiatoren + cv leidingen.

Resultaten tot nu toe

Net voor de zomer van 2017 is fase 1 ‘de Viervantflat’ met 156 woningen opgeleverd. Aansluitend wordt op dit moment de openbare ruimte rond de entree aangepakt. In de oude situatie zorgden gestalde fietsen en ondergrondse containers voor de entree voor een rommelige situatie. In de nieuwe situatie wordt met een ‘facilitaire strook’ ruimte geboden aan verplaatste containers en gestalde fietsen. De entree wordt hiermee verankerd in zijn omgeving en zorgt door een heldere organisatie voor een prettige manier van thuiskomen. Ook de extra verlichting rond het gebouw wordt door bewoners zeer gewaardeerd.

Functies vóór de ingreep
Wonen

Functies na de ingreep
Wonen