Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Van der Pekbuurt

Renovatie
nieuwe inbouw met staalconstructie ter vervanging van de tussenbouwmuur

Projectomschrijving

De Van der Pekbuurt in Amsterdam Noord bestaat uit 1476 woningen en winkelruimten. Dit nog geheel gave tuindorp is stedenbouwkundig en architectonisch ontworpen door J.E. Van der Pek en gerealiseerd rond 1920 als eerste grote stadsuitbreiding in Amsterdam Noord. De gehele wijk is een rijksbeschermd stads-en dorpsgezicht. Vrijwel alle panden bestaan uit een kleine benedenwoning van 1 laag en een ruimere bovenwoning van 2 lagen. Als gevolg van de jarenlange toekomstdiscussie was er sprake van ernstig achterstallig onderhoud, verloedering van de winkels en flinke criminaliteit. Dit vroeg om een integrale aanpak voor de buurt. Ymere heeft binnen de Van der Pekbuurt een Onderzoeksgebied gedefinieerd. Daarbinnen heeft zij 172 woningen ingrijpend gerenoveerd. Omdat de buurt een beschermd stads- en dorpsgezicht is, is in nauw overleg met Monumentenzorg bepaald, tot op detailniveau, hoe en op welke wijze de buitenschil wordt aangepakt. Op basis hiervan is een PvE Buitenschil opgesteld. Dit PvE geldt ook voor de sociale huurwoningen die in dit gebied verkocht gaan worden. De sociale huurwoningen zijn geheel uitgesloopt en vervolgens is er een nieuwe indeling aangebracht; de terugkerende bewoners hebben hiertoe deelgenomen aan ontwerpsessies. Volgens het PvE Buitenschil werden bij de nieuwe indeling de bestaande gevelopeningen, voordeuren en trappenhuizen gevolgd. Ook bleven de bestaande buitenbouwmuren gehandhaafd. De kap werd behouden, geïsoleerd en voorzien van nieuwe dakpannen. Een nieuwe fundering en een betonnen vloer werden aangebracht. Alle installaties in de woningen zijn vernieuwd. Het energielabel is van G naar A gebracht.

Doelstelling

De buurt zodanig te renoveren dat:
- het voor de huurder een goede en betaalbare woning oplevert
- de te renoveren woningen op de lange termijn behouden blijven voor de sociale
huursector
- de uitvoering recht doet aan het karakter van de buurt en het beschermde stads-en
dorpsgezicht

Hoofdlijnen van het programma van eisen

- De aanpak voldoet aan de uitgangspunten van het oorspronkelijk ontwerp en aan de
eisen van het rijksbeschermd stads-en dorpsgezicht.
- De te renoveren woningen kunnen constructief en bouwkundig weer 40 jaar
geëxploiteerd worden in de sociale huursector.
- De plattegronden voldoen aan het woontechnisch PvE en het materiaalgebruik aan het
technisch PvE van Ymere.
- Het energielabel is gebracht naar label A, hoge eisen aan de geluidwering
- FSC-keurmerk op al het hout
- De woning is voorbereid om gasloos te worden en over te schakelen naar stadswarmte.
- Alle woningen (ook de bovenwoningen) beschikken over een buitenberging.

Resultaten tot nu toe

De intensieve en betrokken samenwerking heeft geleid tot de renovatie van 172 sociale huurwoningen, ingrijpend gerenoveerd en qua plattegronden deels ontworpen door de terugkerende bewoners zelf. De buitenzijde van de woningen ademt weer de sfeer van destijds, maar het uitrustingsniveau aan de binnenzijde is geheel eigentijds. De woningen zijn energiezuinig (label A) en voorbereid om over te schakelen naar stadswarmte. Alle woningen hebben een eigen buitenruimte gekregen. Aan het plein zijn enkele woningen omgezet naar winkel- en horecaruimte; hierdoor is een levendig plein voor de buurt ontstaan. Voor de vogels en vleermuizen zijn vele nieuwe nestgelegenheden gecreëerd in de daklijsten.

Functies vóór de ingreep
wonen en winkels

Functies na de ingreep
wonen en winkels