Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Museum Romeins Halder

Transformatie
Herbestemde wederopbouw schuur, Museum Romeins Halder

Projectomschrijving

Het museum Romeins Halder is gehuisvest in een herbestemde schuur op de buitenplaats Haanwijk nabij het gehucht Halder ten zuiden van ‘s-Hertogenbosch. Het monumentale gebouwde ensemble bestaat uit een woonhuis uit 1649 met een aangebouwde boerderij, een vervallen ommuurde berceautuin met vijver en bakhuisje. Het museum bevindt zich in een jaren 50 wederopbouw schuur, het enige gebouw op de buitenplaats zonder monumentale status, maar in zijn soort toch bijzonder. De herbestemming is een eerste stap in de revitalisering van de buitenplaats en tevens onderdeel van een grotere visie voor aaneengeschakelde buitenplaatsen in het gebied aan de Dommel. Het archeologisch museum ontvangt veel schoolklassen waardoor kinderen op een actieve manier de geschiedenis van het Dommel dal kunnen ontdekken. Naast het aanbieden van educatie wordt er ook onderzoek gedaan, insamenwerking met promovendi worden er door vrijwilligers vondsten geanalyseerd. De ruimtelijke organisatie van het museum faciliteert dit met drie zones; ontvangst- en presentatieruimte, tentoonstellingsruimte en een studieruimte voor de medewerkers. Reset architecture heeft deze zone scheiding met 1 ruimtelijke ingreep gerealiseerd, het plaatsen van een houten volume in de langsrichting van de schuur. Het volume deelt met een schuine lijn de plattegrond in tweeën. Met de schuine lijn ontstaat een verassende ruimtelijk perspectief die het zicht en de ervaring van de hoge schuur intuïtief stuurt. In het volume zijn kleinere ruimtes met een laag plafond en hoge geluidsabsorptie gecreëerd. Hier kan in rust alle aandacht naar de kleine tentoongestelde voorwerpen gaan. De verdieping is voor de medewerkers ingericht voor onderzoek en overleg.

Doelstelling

Huisvesting van oudheidskundig museum binnen de visie; Buitenmuseum Out Herlaer.
Cultuurhistorische landschap tastbaar maken; locatie ligt bij de archeologische vindplaats romeins Halder, en op de Linie van Frederik Hendrik.
De schuur als onderdeel van het buitenplaatsen behouden en duurzaam renoveren. Waarbij deze een publiek trekkende rol voor het landgoed vervult.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Museum collectie tonen en mogelijkheid om educatie en informatie over te brengen aan groepen en individuen. Ruimte voor onderzoek en overleg.
Ruimte-intensieve activiteiten als groepspresentaties moeten in een informele wijze opgenomen moeten worden in het geheel. Zichtbaar buiten openingsuren, preview van het museum. Goede bouwkundige renovatie van de bestaande schuur zodat een herbestemming mogelijk wordt met behoud van de bestaande karakteristiek. Bestaande vitrines museum hergebruiken. Constante temperatuur in verband met gevoeligheid collectie. Goede akoestiek; sprak verstaanbaarheid bij presentatie en stilte bij tentoonstelling. Goed beveiligde huisvesting ivm collectie en bruikleen mogelijkheden.

Resultaten tot nu toe

Sinds de opening van ons museum hebben we alleen maar lovende reacties gekregen. Iedereen vindt het gebouw mooi, vooral de wisselwerking tussen het lichte hout van de huidige inrichting en het donkere hout van de constructie. In de tentoonstellingsruimte komen onze glazen vitrines prachtig tot hun recht. Het is echt een gebouw geworden waarin iedereen zich thuis voelt. En onze medewerkers zijn vol lof over de nieuwe werkplekken op de vide.
Van buiten is het beeld van de oude wederopbouwschuur goed bewaard gebleven en dat contrasteert mooi met de binnenkant van ons prachtige museum.
Bert van Beek,
Voorzitter MuseumRomeinsHalder

Functies vóór de ingreep
veld schuur

Functies na de ingreep
museum