Inzendingen

< Terug naar overzicht

Forum Zuid Utrecht

Gebiedstransformatie
Stationsgebied nieuwe situatie met verhoogd plateau

Projectomschrijving

Het Stationsgebied van Utrecht maakt een enorme transformatie door. Deze transformatie is noodzakelijk voor het functioneren van het grootste station van Nederland en voor de kwaliteit van reizen door en rond het stationsgebied. Ook de bereikbaarheid en leefkwaliteit van de binnenstad krijgt met deze vernieuwingsslag een flinke impuls. Met deze ingezette transformatie ontstaat er een totaal nieuw stadsdeel. De grootschalige herstructurering van de infrastructuur en stedenbouwkundige lay-out heeft als doel de oost- en westzijde van het station optimaal met elkaar te verbinden. Op gelijk niveau met de OV-terminal wordt er een verhoogd plateau gerealiseerd dat de ontwikkelingen aan deze zijde met het station verbindt. Het Forum is een verhoogd maaiveld met daaronder ruimte voor infrastructuur, expeditie en fietsenstallingen en biedt een hoogwaardige en comfortabele openbare ruimte die de bereikbaarheid en de leefbaarheid van het gebied enorm vergroot.

Doelstelling

Het Forum is niet alleen een verhoogd maaiveld dat de ontwikkelingen aan de westzijde van het station verbindt, het is ook een nieuw ankerpunt voor alle mensen die eraan werken en wonen. De nieuwe publieke ruimte krijgt onmiskenbaar een plek in het collectieve geheugen van de stad.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Creëren van een hoogwaardig verhoogd maaiveld voorzien van voldoende groen waarbij een fietsenstalling wordt gerealiseerd dat plaats biedt aan zo'n 3000 fietsen en tevens de toegankelijkheid van het stationsgebied vergroot.

Resultaten tot nu toe

Sinds Forum Zuid in gebruik is genomen wordt er al enorm veel gebruik van gemaakt. Niet alleen door de mensen die er direct aan werken, zoals de werknemers van de Rabobank, maar ook door mensen die het Forum Zuid zien als aantrekkelijke alternatieve route naar de binnenstad.